มาตรฐานทั่วไป(สมัครใจ)

             เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานไม่บังคับ ผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ ประกอบด้วย

ชื่อมาตรฐาน
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องดูดฝุ่น : เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องสูบน้ำครัวเรือน : เครื่องสูบน้ำครัวเรือน
การทดสอบ รถยนต์ : รถยนต์
การทดสอบหลังคากระเบื้อง : หลังคากระเบื้อง
ความปลอดภัยทางรังสี : วัสดุนิวเครียล์ (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)
ความปลอดภัยทางรังสี ต้นกำเนิดรังสี : ต้นกำเนิดรังสี (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)
ความปลอดภัยทางรังสี น้ำผิวดิน : น้ำผิวดิน (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)
ความปลอดภัยทางรังสี อาหาร : อาหาร (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ : ตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ตั้งแต่ 2.4-3.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า น้อยกว่า 2.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า มากกว่า 3.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : ตู้เย็น 1 ประตู แบบขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป แบบขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือแบบขจัดฝ้าน้ำแข๊งกึ่งอัตโนมัติ และขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และชนิดตั้งพื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง ขนาด 300 มิลลิเมตร
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และชนิดตั้งพื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง ขนาด 400 มิลลิเมตร
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตั้งแต่ 400-600 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้อยกว่า 400 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มากกว่า 600-800 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มากกว่า 800 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 : เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ชนิดการระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบแรงเหวี่ยง น้อยกว่า 300 ตันความเย็น
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 : เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ชนิดการระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบลูกสูบ ทุกขนาด
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 : เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ชนิดการระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบโรตารี แบบสกรู หรือแบบสครอลล์ ทุกขนาด
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 : เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ชนิดการระบายความร้อนด้วยอากาศ ทุกแบบ ทุกขนาด
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 : เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ชนิดการระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบแรงเหวี่ยง ตั้งแต่ 300 ตันความเย็นขึ้นไป
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : เครื่องปรับอากาศเกิน 8,000 วัตน์ แต่ไม่เกิน 12,000 วัตน์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 : เครื่องปรับอากาศไม่เกิน 8,000 วัตน์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานขอเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 4,000-5,500 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานขอเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า น้อยกว่า 4,000 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานขอเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 : เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า มากกว่า 5,500 วัตต์
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ. 2553 : กระจก
ประกาศวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของกาต้มน้ำไฟฟ้าของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2551 : กาต้มน้ำไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ประมงสำหรับส่งออก : ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
มาตรฐานการทดสอบกระทะไฟฟ้า : กระทะไฟฟ้า
มาตรฐานการทดสอบรถจักรยนต์ : รถจักรยานยนต์
มาตรฐานข้าว : ข้าว
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว : พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องอบผ้าประสิทธิภาพสูง : เครื่องอบผ้าแบบมีเครื่องควบแน่น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องอบผ้าประสิทธิภาพสูง : เครื่องอบผ้าแบบไม่มีเครื่องควบแน่น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเตารีดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตารีดไฟฟ้า
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน, ประกาศวิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2551 : ไมโครเวฟ
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์ขดลวดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดของบัลลาสต์ 18 วัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์ขดลวดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดของบัลลาสต์ 32 วัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์ขดลวดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดของบัลลาสต์ 36 วัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง : มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดเกินกว่า 0.186 ถึง 0.55 กิโลวัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง : มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดเกินกว่า 0.55 ถึง 1.5 กิโลวัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง : มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดเกินกว่า 1.5 ถึง 3.7 กิโลวัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง : มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดไม่เกิน 0.186 กิโลวัตต์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดโคมไฟฟ้าเพื่อในการอนุรักษ์พลังงาน : โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนค์
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตเลียมเหลว (เตาแก๊ส) ไม่เกิน 4.00 kw
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตเลียมเหลว (เตาแก๊ส) ตั้งแต่มากกว่า 4.00-8.50 kW
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตเลียมเหลว (เตาแก๊ส) มากกว่า 4.00-8.50 kW
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาอบไฟฟ้า (Oven) ประเภทไม่มีระบบตั้งอุณหภูมิขนาดต่ำกว่า 12 ลิตร
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาอบไฟฟ้า (Oven) ประเภทมีระบบตั้งอุณหภูมิขนาดตั้งแต่ 35 ลิตรขึ้นไป
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาอบไฟฟ้า (Oven) ประเภทมีระบบตั้งอุณหภูมิขนาดต่ำกว่า 35 ลิตร
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาอบไฟฟ้า (Oven) ประเภทไม่มีระบบตั้งอุณหภูมิขนาดตั้งแต่ 12 ลิตรขึ้นไป
ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน : เตาไฟฟ้า
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (คอมพิวเตอร์) : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (คอมพิวเตอร์) : โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (จอมอนิเตอร์) : จอมอนิเตอร์
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (อุปกรณ์หลายหน้าที่) : อุปกรณ์หลายหน้าที่แบบฉีดหมึก
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (อุปกรณ์หลายหน้าที่) : อุปกรณ์หลายหน้าที่แบบเลเซอร์
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (อุปกรณ์หลายหน้าที่) : เครื่องสแกนเนอร์
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (เครื่องพิมพ์) : เครื่องพิมพ์เลเซอร์/แอลอีดีประเภทขาวดำ
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (เครื่องพิมพ์) : เครื่องพิมพ์เลเซอร์/แอลอีดีประเภทสี
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (เครื่องพิมพ์) : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (เครื่องเสียงภายในบ้าน) : เครื่องเสียงภายในบ้าน
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (โทรทัศน์) : โทรทัศน์ แบบซีอาร์ที
รางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน (โทรทัศน์) : โทรทัศน์ แบบแอลซีดีหรือพลาสมา
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกำหนดฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน : ฉนวนใยแก้ว
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดตู้เย็นพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง : ตู้เย็นพาณิชย์ ประเภท Chest freezer ชนิดฝากระจก
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดตู้เย็นพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง : ตู้เย็นพาณิชย์ ประเภท Chest freezer ชนิดฝาทึบ
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดตู้เย็นพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง : ตู้เย็นพาณิชย์ ประเภท Upright cooler
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ หลอดวงกลม 32 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ หลอดตรง 18 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ หลอดตรง 36 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว หลอดตรง 18 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว หลอดตรง 36 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว หลอดวงกลม 32 วัตต์
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูง : เครื่องซักผาถังคู่
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูง : เครื่องซักผาถังฝาบนถังเดี่ยว
รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูง : เครื่องซักผาฝาหน้า
หลอดมีบัลลาสต์ในตัว (คอมแพคฟลูออเรสเซนต์) : หลอดมีบัลลาสต์ในตัว (คอมแพคฟลูออเรสเซนต์)
มอก.2-2525 : ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ
มอก.3-2526 : น้ำปลาพื้นเมือง
มอก.5-2527 : กระสอบปอ
มอก.6-2524 : แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์
มอก.7-2531 : หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
มอก.8-2549 : น้ำซอสปรุงรส
มอก.9-2550 : ลูกแบดมินตัน
มอก.12-2530 : กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
มอก.13-2530 : กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
มอก.14-2525 : โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
มอก.16-2536 : แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
มอก.18-2529 : กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก
มอก.19-2536 : น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
มอก.21-2515 : เครื่องเงิน
มอก.22-2539 : ผ้าขนหนู
มอก.25-2516 : ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
มอก.28-2550 : สบู่ซักล้าง
มอก.29-2545 : สบู่ถูตัว
มอก.35-2516 : ด้ายฝ้ายดิบ
มอก.38-2531 : กระเบื้องดินเผาโมเสก
มอก.40-2527 : ผ้าใบ
มอก.41-2554 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.42-2548 : แปรงสีฟัน
มอก.43-2536 : ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ
มอก.44-2516 : น้ำมันรำสำหรับบริโภค
มอก.45-2552 : ยาสีฟัน
มอก.46-2516 : ผ้าปอบปลิน
มอก.47-2533 : น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค
มอก.48-2516 : น้ำนมข้นหวาน
มอก.49-2556 : ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
มอก.50-2548 : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
มอก.52-2516 : ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
มอก.54-2558 : กระจกแผ่น
มอก.55-2516 : เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มอก.56-2552 : น้ำตาลทราย
มอก.57-2533 : คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก
มอก.58-2533 : คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
มอก.59-2516 : อิฐคอนกรีต
มอก.60-2516 : คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
มอก.63-2523 : ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
มอก.64-2517 : ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน
มอก.65-2517 : ผ้าฝ้ายชีตติง
มอก.66-2525 : ผ้าลายสอง
มอก.67-2539 : ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ
มอก.68-2531 : ลำใยในภาชนะบรรจุ
มอก.69-2532 : ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ
มอก.70-2517 : ผักดองผสมบรรจุกระป๋อง
มอก.71-2532 : ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
มอก.72-2527 : ถั่วลันเตากระป๋อง
มอก.73-2517 : เห็ดฟางกระป๋อง
มอก.74-2529 : ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
มอก.75-2548 : ปุ๋ย
มอก.76-2517 : ลวดหนามเคลือบสังกะสี
มอก.77-2545 : อิฐก่อสร้างสามัญ
มอก.79-2529 : กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
มอก.80-2550 : ปูนซีเมนต์ผสม
มอก.81-2548 : ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
มอก.82-2552 : ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอร์มัล
มอก.83-2527 : น้ำส้มสายชู
มอก.84-2552 : ชอล์กสำหรับกระดานดำ
มอก.89-2530 : ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
มอก.90-2530 : กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
มอก.92-2536 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
มอก.93-2532 : แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง
มอก.96-2549 : แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป
มอก.97-2557 : ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
มอก.98-2517 : ข้าวโพดครีมกระป๋อง
มอก.99-2549 : น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
มอก.100-2549 : น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
มอก.101-2549 : น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
มอก.102-2528 : อิฐกลวงรับน้ำหนัก
มอก.103-2528 : อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก
มอก.105-2539 : คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
มอก.107-2533 : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
มอก.111-2538 : ผ้าถักวงกลม
มอก.112-2549 : น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
มอก.113-2526 : ตะปูเหล็กหัวกลมแบน
มอก.114-2526 : ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ
มอก.115-2529 : กุ้งเยือกแข็ง
มอก.117-2517 : สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์
มอก.118-2522 : สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์
มอก.119-2517 : สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์
มอก.120-2540 : ผ้าห่มนอน
มอก.121 เล่ม 29-2554 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 29 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ (วิธีเชิงคุณภาพ)
มอก.121 เล่ม 30-2554 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 30 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ (วิธีเชิงปริมาณ)
มอก.121 เล่ม 31-2553 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 31 การติดไฟของเสื้อผ้า
มอก.121 เล่ม 32-2556 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 32 ความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดด้วยน้ำ
มอก.121 เล่ม 33-2556 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 33 ฟอร์แมลดีไฮด์อิสระและฟอร์แมลดีไฮด์จาการแยกสลายโดยวิธีสกัดด้วยน้ำ
มอก.121 เล่ม 34-2556 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 34 การขึ้นขนและเม็ดที่ผิวผ้าโดยวิธีโมดิไฟด์มาร์ทินเดล
มอก.121 เล่ม 35-2556 : วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 35 ความคงทนของสีต่อการกดทับด้วยความร้อน
มอก.123-2524 : กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ
มอก.124-2518 : สายพานแบนส่งกำลัง
มอก.125-2529 : ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
มอก.126-2548 : ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
มอก.127-2536 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
มอก.128-2549 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
มอก.129-2530 : หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป
มอก.131-2523 : รองเท้าแตะฟองน้ำ
มอก.132-2528 : รองเท้าผ้าใบ
มอก.134-2531 : แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก
มอก.135-2552 : ด้ายเย็บฝ้าย
มอก.136-2539 : เงาะในภาชนะบรรจุ
มอก.137-2518 : พรมปักปุย
มอก.138-2535 : ลวดผูกเหล็ก
มอก.139-2530 : หนังพื้นชั้นใน
มอก.140-2530 : หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด
มอก.141-2518 : หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
มอก.142-2530 : ปลาทูนากระป๋อง
มอก.143-2518 : มาการีน
มอก.144-2518 : ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
มอก.145-2549 : สมุดนักเรียน
มอก.146-2556 : สายพานตัววีส่งกำลัง
มอก.147-2530 : สายพานลำเลียง
มอก.149-2550 : เชลแล็กวาร์นิช
มอก.150-2549 : โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
มอก.152-2555 : เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.153-2540 : อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก
มอก.154-2518 : อิฐกลวงทำพื้น
มอก.155-2532 : น้ำหวานเข้มข้น
มอก.156-2518 : พิวเตอร์
มอก.158-2518 : กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
มอก.162-2558 : แชมพู
มอก.163-2535 : ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน
มอก.165-2554 : สารส้ม
มอก.166-2549 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
มอก.167-2528 : อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย
มอก.168-2546 : อิฐประดับ
มอก.169-2519 : อิฐกลวงประดับ
มอก.170-2559 : กระดาษเหนียว
มอก.171-2530 : สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองข้าง
มอก.172-2530 : กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น
มอก.173-2529 : ยางฟองน้ำลาเทกซ์
มอก.174-2552 : ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิยูรีเทน
มอก.175-2529 : ไนโตรเจน
มอก.176-2533 : น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค
มอก.177-2519 : น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค
มอก.178-2549 : แผ่นไม้อัด
มอก.179-2540 : ผ้าไหม
มอก.180-2532 : แผ่นใยไม้อัดแข็ง
มอก.181-2530 : กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
มอก.182-2545 : สำลีที่ใช้ในการแพทย์
มอก.184-2527 : หนังซับใน
มอก.185-2527 : หนังพื้นรองเท้า
มอก.186-2529 : หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม
มอก.187-2519 : น้ำผลไม้สควอช
มอก.188-2547 : ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
มอก.189-2519 : ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก
มอก.190-2519 : นมแปลงไขมัน
มอก.191-2531 : ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น
มอก.192-2549 : บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
มอก.193-2519 : ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มอก.194-2535 : ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
มอก.199-2534 : ซิป
มอก.200-2536 : ลวดเสียบกระดาษ
มอก.203-2520 : น้ำมันมะพร้าว
มอก.204-2527 : หนังดิบ
มอก.205-2530 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน
มอก.206-2520 : หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล
มอก.207-2530 : คลอรีนเหลว
มอก.208-2521 : ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี
มอก.209-2532 : เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
มอก.212-2520 : ผ้าคลัตช์สำหรับรถยนต์
มอก.213-2552 : คอนกรีตผสมเสร็จ
มอก.214-2530 : กระดาษชำระ
มอก.215-2530 : กระดาษเช็ดหน้า
มอก.216-2524 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
มอก.217-2556 : กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม
มอก.218-2520 : อะลูมิเนียมชุบผิว
มอก.219-2552 : แผ่นยิปซัม
มอก.220-2536 : ผงขัด
มอก.221-2558 : ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
มอก.222-2559 : ผลิตภัณฑ์ดัดผม
มอก.223-2543 : วัสดุจำพวกปูนไลม์เกษตรกรรม
มอก.224-2533 : ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
มอก.225-2542 : ไฮโปคลอไรต์
มอก.226-2552 : ลวดทองแดงกลมตันเคลือบพอลิเอสเตอร์
มอก.227-2525 : ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน
มอก.228-2541 : แถบกาวเซลโลเฟน
มอก.229-2540 : อะเซทิลีน
มอก.231-2528 : หัวเทียน
มอก.232-2527 : หนังเฟอร์นิเจอร์
มอก.233-2520 : ผลิตภัณฑ์ครั่ง
มอก.234-2548 : ลิปสติก
มอก.235 เล่ม 15-2557 : ปริมาณและหน่วย เล่ม 15 : ศัพท์มาตรวิทยา-แนวคิดทั่วไปพร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
มอก.236-2548 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
มอก.237-2552 : แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
มอก.238-2520 : ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี
มอก.239-2530 : กระดาษเช็ดมือ
มอก.240-2530 : กระดาษเช็ดปาก
มอก.241-2543 : ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
มอก.242-2533 : ซอสพริก
มอก.245-2520 : ไฟฉาย
มอก.246-2539 : มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ
มอก.247-2552 : ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์
มอก.248-2531 : ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
มอก.249-2540 : ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว
มอก.251-2554 : ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
มอก.252-2521 : น้ำซีอิ๊ว
มอก.253-2521 : แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
มอก.254-2529 : โครงรถจักรยาน
มอก.255-2521 : กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ
มอก.256-2540 : ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา
มอก.257-2549 : น้ำบริโภค
มอก.258-2521 : แหวนรองแบบเรียบ
มอก.259-2521 : แหวนรองแบบสปริง
มอก.260-2521 : แหวนรองแบบฟัน
มอก.263-2521 : แยม เยลลี และมาร์มาเลด
มอก.264-2521 : กุ้งกระป๋อง
มอก.267-2528 : วงล้อรถจักรยาน
มอก.268-2521 : กลูโคสซีรัป
มอก.269-2521 : เนื้อมะพร้าวแห้ง
มอก.270-2521 : เดกซโตรสโมโนไฮเดรต
มอก.271-2548 : บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มอก.272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
มอก.273-2521 : อะซีโตน
มอก.274-2521 : แป้งมันสำปะหลัง
มอก.275-2521 : กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
มอก.276-2532 : ท่อเหล็กกล้า
มอก.277-2532 : ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
มอก.278-2521 : กระดาษเซลลูโลสวัดดิง
มอก.279-2525 : ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน
มอก.280-2529 : ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน
มอก.281-2532 : เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานท่อทั่วไป
มอก.282-2521 : คอร์นบีฟกระป๋อง
มอก.283-2534 : กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์
มอก.284-2530 : อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ
มอก.285 เล่ม 5-2521 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม
มอก.285 เล่ม 6-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
มอก.285 เล่ม 7-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
มอก.285 เล่ม 8-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 8 การหาความละเอียด
มอก.285 เล่ม 14-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดโดยถ้วยวัดความหนืดแบบสจตอร์เมอร์
มอก.285 เล่ม 15-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา
มอก.285 เล่ม 19-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง
มอก.285 เล่ม 22-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
มอก.285 เล่ม 23-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
มอก.285 เล่ม 27-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม
มอก.285 เล่ม 28-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอท
มอก.285 เล่ม 29-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟโดยวิธีถ้วยปิด
มอก.285 เล่ม 47-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
มอก.285 เล่ม 52-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศ ธรรมชาติของวัสดุเคลือบ
มอก.285 เล่ม 53-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
มอก.285 เล่ม 54-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ
มอก.286 เล่ม 55-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
มอก.285 เล่ม 56-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 การหาความหนืดโดยถ้วยวัดความหนืดฟอร์ด
มอก.285 เล่ม 57-2559 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 การหาความหนือโดยเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน
มอก.287-2533 : กระดาษพิมพ์และเขียน
มอก.288-2535 : น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค
มอก.289-2521 : ลิ่มและร่องลิ่ม
มอก.290-2521 : ใบเลื่อยตัดโลหะ
มอก.291 เล่ม 1-2530 : สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
มอก.291 เล่ม 2-2530 : สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น B (เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์)
มอก.291 เล่ม 3-2530 : สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
มอก.292-2522 : เนื้อปูกระป๋อง
มอก.294-2559 : ผลิตภัณฑ์แต่งผมชนิดแอโรซอล
มอก.295-2547 : ผ้าอนามัยใช้ภายนอก
มอก.297-2556 : พริกไทย
มอก.298-2556 : แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อขึ้นรูป
มอก.299-2552 : ลวดทองแดงเคลือบพอลิเอสเตอร์อิไมด์
มอก.300-2531 : สลักโซ่ตีนตะขาบ
มอก.301-2531 : ปลอกสลักโซ่ตีนตะขาบ
มอก.302-2531 : ข้อโซ่ตีนตะขาบ
มอก.303-2548 : ทองรูปพรรณ
มอก.304-2524 : เมนทอล
มอก.305-2522 : มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ
มอก.306-2541 : วงล้อรถจักรยานยนต์
มอก.307-2522 : เดกซโตรสอันไฮดรัส
มอก.308-2555 : ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : ลวดกลม
มอก.309-2556 : ยาจุดกันยุง
มอก.310-2522 : ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน
มอก.311-2522 : ซี่ล้อรถจักรยาน
มอก.312-2522 : น้ำมันเปปเปอร์มินต์
มอก.313-2531 : มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง
มอก.315-2548 : โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
มอก.316-2537 : แคลเซียมคาร์ไบด์
มอก.317-2522 : มือจับรถจักรยาน
มอก.318-2552 : ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์
มอก.319 เล่ม 1-2551 : ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
มอก.319 เล่ม 2-2551 : ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
มอก.319 เล่ม 3-2551 : ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน
มอก.320-2522 : เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
มอก.321-2530 : กระดาษทำลูกฟูก
มอก.322-2522 : แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง
มอก.323-2522 : ปลาหมึกแห้งปรุงรส
มอก.324-2522 : ซี่ล้อรถจักรยานยนต์
มอก.325-2532 : อะลูมิเนียมเปลว
มอก.326-2525 : ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน
มอก.327-2553 : สีเคลือบเงาแอลคีด
มอก.328-2551 : สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
มอก.329-2542 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
มอก.330-2530 : มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
มอก.331-2523 : อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
มอก.333-2546 : คาร์บอนแบล็กสำหรับอุตสาหกรรมยาง
มอก.334-2528 : โซ่รถจักรยานยนต์
มอก.335 เล่ม 1-2523 : วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหารกระป๋อง
มอก.336-2538 : กลีเซอรีนดิบ
มอก.337-2545 : กลีเซอรีนบริสุทธิ์
มอก.338 เล่ม 1-2530 : หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
มอก.338 เล่ม 2-2530 : หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
มอก.340-2528 : ท่อไอเสียรถยนต์
มอก.342-2523 : บังโคลนรถจักรยาน
มอก.343-2523 : ก๊อกน้ำ
มอก.345-2523 : ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน
มอก.346-2556 : ปากกาลูกลื่น
มอก.347-2556 : ไส้ปากกาลูกลื่น
มอก.349-2548 : เหล็กลวดคาร์บอนสูง
มอก.350-2523 : กลูโคสซีรัปผง
มอก.351-2527 : โซ่รถจักรยาน
มอก.352-2523 : ตะเกียบหน้ารถจักรยาน
มอก.353-2532 : ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
มอก.354-2528 : ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน
มอก.355-2526 : ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง
มอก.356-2531 : น้ำมันเครื่อง
มอก.356 เล่ม 2-2541 : น้ำมันเครื่อง ( เล่ม2)
มอก.357-2551 : สีรองพื้นสำหรับงานไม้
มอก.358-2551 : การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ ความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร
มอก.359-2530 : ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ
มอก.360-2530 : กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้
มอก.361-2524 : ยางประสานสำหรับแบตเตอรี่
มอก.362-2548 : ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
มอก.363-2524 : ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 000
มอก.364-2524 : จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน
มอก.365-2532 : ตะกั่วบัดกรี : แท่ง
มอก.367 เล่ม 1-2532 : ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ
มอก.368-2554 : หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
มอก.371-2530 : แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน
มอก.372-2541 : เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ
มอก.373-2524 : แป้งสาลีชนิดทำเค้ก
มอก.374-2524 : แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง
มอก.375-2524 : แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์
มอก.376-2524 : หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A
มอก.378-2531 : กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
มอก.379-2556 : กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น
มอก.381-2543 : หน้าจานเหล็กหล่อ
มอก.382-2531 : ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ
มอก.383-2529 : ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง
มอก.384-2543 : หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
มอก.385-2524 : เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
มอก.386-2531 : เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
มอก.388-2534 : หม้อน้ำรถยนต์
มอก.390-2552 : สีอะลูมิเนียม
มอก.391-2524 : นมผง
มอก.392-2529 : เคตชัปมะเขือเทศ
มอก.393-2548 : ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
มอก.394-2524 : กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้
มอก.395-2524 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
มอก.396-2549 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
มอก.397-2524 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง
มอก.398-2537 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
มอก.399-2524 : เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น
มอก.400-2549 : เส้นหมี่
มอก.401-2534 : สีรองพื้นซิงก์โครเมต
มอก.402-2532 : แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง
มอก.403-2532 : แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก
มอก.404-2540 : ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
มอก.406-2554 : อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป
มอก.407-2554 : อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม
มอก.410-2525 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
มอก.411-2525 : หมุดเกลียวหัวแบนผ่า
มอก.412-2525 : หมุดเกลียวหัวจมแบนผ่า
มอก.413-2525 : หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า
มอก.414-2525 : หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า
มอก.415-2551 : สีจราจร
มอก.416-2548 : ฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน
มอก.417-2548 : ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
มอก.418-2525 : โซ่ส่งกำลัง
มอก.419-2525 : เกลียวสำหรับรถจักรยาน
มอก.421-2525 : ไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.422-2530 : ไม้สักแปรรูป
มอก.423-2530 : ไม้กระยาเลยแปรรูป
มอก.424-2530 : ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
มอก.425-2525 : สับปะรดเยือกแข็ง
มอก.426-2525 : ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
มอก.427-2531 : ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
มอก.428-2525 : ปลาหมึกเยือกแข็ง
มอก.429-2548 : น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
มอก.430-2525 : หอยลายกระป๋อง
มอก.431-2529 : ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก
มอก.432-2529 : ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป
มอก.433-2539 : โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม
มอก.434-2525 : ปลาหมึกกระป๋อง
มอก.435-2548 : ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
มอก.436-2525 : ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี
มอก.437-2529 : ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู
มอก.438-2556 : ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
มอก.439-2556 : ถุงเท้านักเรียน
มอก.441-2525 : แผ่นฟางอัด
มอก.442-2525 : แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป
มอก.443-2556 : ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัว
มอก.444-2549 : วุ้นเส้น
มอก.445-2530 : คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
มอก.448-2525 : สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
มอก.449-2530 : เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
มอก.450-2528 : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.451-2526 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด
มอก.452-2526 : หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต
มอก.453-2526 : ชื่อเครื่องมือสำหรับขันหรือคลายหมุดเกลียวและแป้นเกลียว
มอก.454-2526 : หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย
มอก.455-2537 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน
มอก.456-2526 : พริกแห้ง
มอก.457-2526 : พริกป่น
มอก.458-2526 : ขิงแห้ง
มอก.459-2526 : ขิงดองเกลือ
มอก.460-2556 : ชาจีน
มอก.461-2526 : ชาผง (ชาฝรั่ง)
มอก.462-2548 : ซุปกึ่งสำเร็จรูป
มอก.463-2544 : สารละลายซอร์บิทอล
มอก.464-2544 : กรดซิทริก
มอก.466-2550 : น้ำมันสน
มอก.467-2526 : เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ
มอก.468-2550 : ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
มอก.469-2526 : สีซีเมนต์
มอก.470-2526 : น้ำผึ้ง
มอก.471-2526 : ค้อนหัวกลม
มอก.472-2526 : จานโซ่รถจักรยานยนต์
มอก.473-2526 : พลวง
มอก.474-2542 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม
มอก.475-2526 : ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี
มอก.476-2528 : กระดาษไขอัดสำเนา
มอก.477-2555 : ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
มอก.478-2555 : ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว
มอก.479-2541 : วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
มอก.480-2550 : ชันสน
มอก.481-2542 : กรดสเตียริก
มอก.482-2542 : กรดโอลีอิก
มอก.483-2542 : กรดไขมันมะพร้าว
มอก.484-2542 : กรดไขมันถั่วเหลือง
มอก.485-2542 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
มอก.486-2527 : ใยแก้ว
มอก.487-2526 : แผ่นใยแก้ว
มอก.488-2526 : ท่อใยแก้ว
มอก.490-2526 : เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
มอก.491-2547 : ไม้จิ้มฟัน
มอก.492-2526 : ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ
มอก.493-2526 : แถบกระดาษกาวน้ำ
มอก.494-2526 : ผ้าสำลีแบบทอ
มอก.495-2526 : ถังพลาสติก
มอก.497-2526 : ไม้แปรรูปอบ
มอก.498-2527 : เชือกปอ
มอก.499-2526 : ตะปูเกลียวหัวผ่า
มอก.502-2547 : หลอดยาฉีด
มอก.503-2547 : ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
มอก.504-2527 : วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง
มอก.505-2541 : กระเป๋าน้ำร้อนยาง
มอก.506-2527 : ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์
มอก.507-2527 : ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
มอก.508-2545 : อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คอมเพรสด์เจลสำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.509-2527 : อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา
มอก.514-2531 : เชือกลวดเหล็กกล้า
มอก.515-2539 : ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
มอก.516-2531 : ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ
มอก.517-2558 : ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล
มอก.518-2527 : ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก
มอก.519-2527 : น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ
มอก.521-2527 : กาวยาง
มอก.522-2527 : กาแฟคั่ว
มอก.523-2554 : รองเท้าหนังนิรภัย
มอก.524-2539 : ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
มอก.525-2539 : เมทานอลอุตสาหกรรม
มอก.526 เล่ม 1-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสำหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก
มอก.526 เล่ม 2-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์
มอก.526 เล่ม 3-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย
มอก.526 เล่ม 4-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์มอร์ดุลาร์ทั่วไป (UMF) – ผ่านรูและแบบติดบนพื้นผิว
มอก.526 เล่ม 6-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก
มอก.526 เล่ม 10-2559 : ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก
มอก.527-2527 : ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์
มอก.529-2552 : ผ้าร่ม
มอก.530-2557 : สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) สำหรับอุตสาหกรรม
มอก.532-2546 : ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือด
มอก.533-2530 : ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
มอก.534-2527 : ผ้าสำลีแบบถัก
มอก.535-2556 : กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
มอก.536-2527 : เหล็กหล่อเทา
มอก.537-2527 : เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
มอก.538-2548 : ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
มอก.541-2545 : ออกซิเจนอุตสาหกรรม
มอก.542-2549 : วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
มอก.543-2550 : ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
มอก.545-2528 : กระดาษคาร์บอน
มอก.546-2540 : กระดาษทรายน้ำ
มอก.547-2541 : อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
มอก.548-2541 : อิฐทนไฟอะลูมินาสูง
มอก.549-2528 : คอนกรีตทนไฟ
มอก.550-2555 : กล่องกระดาษลูกฟูก
มอก.551-2528 : อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม
มอก.552-2528 : อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์
มอก.553-2528 : อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม
มอก.554-2528 : อิฐทนไฟฉนวน
มอก.555-2528 : แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ
มอก.556-2528 : ปูนทนไฟ
มอก.559-2528 : น้ำยาซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อ
มอก.560-2528 : ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน
มอก.561-2549 : สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
มอก.562-2549 : แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
มอก.563-2528 : ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว
มอก.564-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน
มอก.565-2528 : ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
มอก.566-2528 : มวลผสมคอนกรีต
มอก.567-2528 : แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
มอก.568-2540 : คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม
มอก.569-2545 : โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.570-2528 : แถบยางยืด
มอก.571-2528 : ยางนอกรถจักรยาน
มอก.572-2528 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว
มอก.573-2528 : กาแฟสำเร็จรูป
มอก.574-2528 : ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว
มอก.575-2535 : แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ
มอก.576-2546 : แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
มอก.579-2528 : หัวผักกาดเค็มปรุงรส
มอก.580-2528 : จานโซ่ส่งกำลัง
มอก.581-2528 : ค้อนหัวแบน
มอก.582-2531 : กะทิสำเร็จรูป
มอก.583-2528 : กะทิผง
มอก.584-2528 : ขิงผงสำเร็จรูป
มอก.585-2528 : กาแฟเมล็ด
มอก.586-2528 : กล้วยอบ
มอก.588-2528 : ไม้รองรับสินค้า
มอก.590-2528 : ไก่สดเยือกแข็ง
มอก.591-2554 : น้ำมันเบรกยานยนต์
มอก.592-2528 : แกนหลอดกระดาษ
มอก.593-2530 : ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง
มอก.595-2528 : ยิปซัม
มอก.596-2531 : กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด
มอก.597-2528 : ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
มอก.598-2547 : ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
มอก.599-2528 : หลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์
มอก.600-2528 : ขิงแห้งป่น
มอก.601-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์
มอก.602-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
มอก.603-2546 : ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
มอก.604-2529 : อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
มอก.605-2552 : ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
มอก.606-2549 : แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
มอก.607-2550 : สีกันเพรียงไวนิล
มอก.608-2559 : สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า
มอก.609-2559 : สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า
มอก.610-2552 : น้ำยาลอกสี
มอก.611-2529 : กระจกแว่นตา : แก้ว
มอก.611 เล่ม 1-2559 : เลนส์แว่นตา เล่ม 1: ข้อกำหนดพื้นฐานของเลนส์สำเร็จรูป
มอก.611 เล่ม 2-2559 : เลนส์แว่นตา เล่ม 2: ข้อกำหนดสำหรับเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส
มอก.612-2549 : แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
มอก.615-2529 : ค้อนหงอน
มอก.616-2529 : ปลาสดแล่เยือกแข็ง
มอก.617-2529 : ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง
มอก.618-2556 : สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน
มอก.619-2529 : แถบกระดาษกาวย่น
มอก.621-2529 : ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
มอก.622-2529 : ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป
มอก.625-2559 : ถุงยางอนามัยชายจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
มอก.626-2529 : ตะแกรงท้ายรถจักรยาน
มอก.627-2529 : ขาตั้งรถจักรยาน
มอก.628-2529 : หุ้มโซ่รถจักรยาน
มอก.629-2529 : แกนกระโหลกรถจักรยาน
มอก.630-2531 : ตลับฟรีรถจักรยาน
มอก.631-2529 : บันไดรถจักรยาน
มอก.632-2551 : พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
มอก.633-2531 : ลูกยางสีข้าว
มอก.634-2529 : ไขผึ้ง
มอก.636-2529 : หลอดบีบ : อะลูมิเนียม
มอก.637-2529 : แป้งข้าวโพด
มอก.638-2529 : แป้งข้าวเจ้า
มอก.639-2548 : แป้งข้าวเหนียว
มอก.640 เล่ม 1-2553 : เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
มอก.640 เล่ม 2-2553 : เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
มอก.640 เล่ม 3-2553 : เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง
มอก.641-2529 : เมล็ดงา
มอก.642-2558 : ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด
มอก.643-2529 : เหล็กหล่ออบเหนียว
มอก.644-2529 : เหล็กเพลาดำ
มอก.645-2529 : ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง
มอก.646-2529 : อานรถจักรยาน
มอก.648-2529 : ยาทากันยุง
มอก.649-2554 : ไส้ดินสอดำ
มอก.650-2554 : ดินสอดำ
มอก.651-2535 : ยางในรถยนต์
มอก.652-2532 : ยางในรถจักรยาน
มอก.653-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
มอก.654-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
มอก.655 เล่ม 1-2553 : ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
มอก.655 เล่ม 2-2554 : ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
มอก.655 เล่ม 3-2554 : ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
มอก.657-2529 : จานจ่ายสำหรับรถยนต์
มอก.658-2558 : ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน-ข้อกำหนด
มอก.659-2529 : เหล็กฉากเจาะรู
มอก.660-2529 : บันไดอะลูมิเนียม
มอก.664-2530 : เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
มอก.665-2530 : แคลเซียมคลอไรด์
มอก.666-2530 : มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
มอก.667-2530 : หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
มอก.668-2530 : หมุดเกลียวปล่อยหัวผ่า
มอก.669-2530 : หมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก
มอก.670-2530 : หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม
มอก.671-2530 : หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม
มอก.672-2530 : แป้นเกลียวหกเหลี่ยม
มอก.673 เล่ม 1-2553 : บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.673 เล่ม 2-2553 : บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
มอก.674-2552 : ป้ายจราจรสะท้อนแสง
มอก.675-2530 : กะโหลกรถจักรยาน
มอก.676-2530 : ถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
มอก.677-2530 : แหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
มอก.678-2530 : กระดิ่งรถจักรยาน
มอก.679-2530 : ดุมล้อรถจักรยาน
มอก.680-2530 : ห้ามล้อรถจักรยาน
มอก.681-2530 : หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์
มอก.682-2540 : ยางนอกรถจักรยานยนต์
มอก.684-2549 : แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
มอก.685 เล่ม 2-2540 : ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
มอก.685 เล่ม 3-2540 : ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
มอก.686-2558 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
มอก.687-2530 : หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
มอก.688-2530 : ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน
มอก.689-2530 : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
มอก.690-2530 : ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มอก.691-2547 : สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
มอก.692-2530 : กำมะถัน
มอก.693-2530 : แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ
มอก.694-2548 : เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มอก.695-2530 : ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ
มอก.696-2530 : ลูกกวาดและทอฟฟี่
มอก.697-2530 : ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์
มอก.698-2530 : ผ้าพลาสติกทอลายสาน
มอก.699-2530 : ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
มอก.700-2530 : ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น
มอก.701-2530 : ข้าวเกรียบ
มอก.702-2551 : รถเข็นคนไข้นอน
มอก.703 เล่ม 1-2552 : แผ่นอัดทองแดง สำหรับวงจรพิมพ์ เล่ม 1 วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส - ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัดผนึกด้วยทองแดงเปลว
มอก.704-2530 : แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน
มอก.705-2530 : แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : ผ้าใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน
มอก.706-2553 : สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ
มอก.707-2530 : สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา
มอก.708-2530 : จานคลัตช์สำหรับรถยนต์
มอก.709-2530 : มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์
มอก.710-2530 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ
มอก.711-2530 : ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม
มอก.712-2530 : ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม
มอก.713-2541 : จาระบี
มอก.714-2550 : พนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์
มอก.715-2553 : แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
มอก.716-2532 : ลวดเย็บกระดาษ
มอก.717-2530 : เครื่องเย็บกระดาษ
มอก.718-2530 : แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่
มอก.719-2530 : แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
มอก.720-2546 : ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว
มอก.722-2530 : ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
มอก.723-2530 : แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.724-2530 : ไม้บางสักต่อแผ่น
มอก.726-2530 : เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง
มอก.727-2551 : สีโคลทาร์อีพ็อกซี
มอก.728-2530 : เหล็กลวดเปียโน
มอก.729-2553 : กระสอบพลาสติก
มอก.730-2558 : วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง -- ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทรความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์กร้อนด้วยมือ -- การจำแนกประเภท
มอก.731-2532 : ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก
มอก.732-2531 : ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก
มอก.733-2530 : สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
มอก.734-2530 : สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
มอก.735-2550 : แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
มอก.736-2550 : สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี
มอก.737-2549 : ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
มอก.738-2547 : นมสด
มอก.741-2553 : น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
มอก.742-2538 : ขนมปังกรอบ
มอก.743-2530 : น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค
มอก.744-2530 : วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม
มอก.745-2530 : ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ
มอก.746-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ-ข้อกำหนด
มอก.747-2531 : ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.748-2531 : ปี๊ปน้ำมันก๊าด
มอก.749-2531 : ยางพื้นรองเท้า
มอก.750-2553 : น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
มอก.751-2559 : สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส
มอก.752 : ดอกเก๊กฮวยแห้ง
มอก.753-2531 : สารซักแห้งชนิดเหลว
มอก.754-2531 : ตัวทำละลายซักแห้ง
มอก.755-2531 : น้ำตาลทรายป่น
มอก.756-2535 : กุญแจลูกบิด
มอก.757-2531 : กุญแจคล้องสายยู
มอก.758-2551 : กระดาษหนังสือพิมพ์
มอก.759-2531 : บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
มอก.761 เล่ม 1-2531 : การประสานทางพิกัด เล่ม 1 ประมวลศัพท์
มอก.762-2531 : สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
มอก.763-2531 : ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม
มอก.764-2548 : ชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์
มอก.765-2551 : แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูโลส
มอก.767-2531 : ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
มอก.768-2544 : เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด
มอก.769-2533 : ผ้ามุ้ง
มอก.770-2533 : ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
มอก.771-2550 : อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์
มอก.772-2531 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์
มอก.773-2531 : ดอกไม้ประดิษฐ์
มอก.774-2531 : ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์)
มอก.775-2531 : ยางมะตอยผสมสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์
มอก.776-2552 : หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
มอก.777-2552 : กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
มอก.778-2531 : โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้
มอก.779-2531 : ซองเอกสาร
มอก.780-2531 : วุ้น
มอก.781-2539 : จุดพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.782-2539 : สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.783-2539 : หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.785-2531 : ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
มอก.788-2531 : ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มอก.789-2531 : ภาชนะอะลูมิเนียม
มอก.790-2531 : กาบเพลาครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
มอก.791-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
มอก.794-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง
มอก.795-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
มอก.796-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง
มอก.797-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ
มอก.798-2531 : น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น
มอก.799-2548 : เจลาติน
มอก.800-2545 : ยางขอบประตูรถยนต์
มอก.801-2531 : นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป
มอก.802-2531 : วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป
มอก.803-2531 : เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์
มอก.804-2531 : เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับงานยกในเหมือง
มอก.805-2540 : เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ
มอก.806-2531 : เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง
มอก.807-2531 : คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์
มอก.808-2531 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย
มอก.809-2531 : รองเท้าบู๊ตยาง
มอก.810-2531 : รองเท้าบู๊ตพีวีซี
มอก.811-2531 : สายพานตัววีสำหรับรถยนต์
มอก.813-2531 : ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์นั่ง
มอก.814-2531 : ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
มอก.815-2531 : เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
มอก.816-2556 : พอลิเอทิลีนเรซิน
มอก.817-2531 : อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน
มอก.818-2531 : เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
มอก.819-2531 : ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
มอก.821-2554 : ปากกาสีน้ำ
มอก.822-2554 : ปากกาสีน้ำมัน
มอก.823-2531 : กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์
มอก.825-2531 : เชือกโพลิเอทิลีน
มอก.826-2531 : กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
มอก.827-2531 : คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
มอก.828-2546 : ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
มอก.829-2531 : วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม
มอก.830-2531 : ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง
มอก.831-2531 : เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ
มอก.832-2548 : ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
มอก.833-2531 : ไนโตรเซลลูโลสอุตสาหกรรม
มอก.834-2556 : สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์
มอก.835-2531 : ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน
มอก.836-2534 : โพลิสไตรีนเรซิน
มอก.838-2531 : สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม
มอก.839-2558 : ยานพาหนะบนถนน-ท่อเบรคพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบเบรกไฮดรอลิกใช้สำหรับน้ำมันเบรกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
มอก.840-2532 : ผงกะหรี่
มอก.841-2548 : สารเหลวบ่มคอนกรีต
มอก.842-2548 : กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
มอก.844-2532 : รถจักรยาน
มอก.844 เล่ม 3-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3 วิธีทดสอบทั่วไป
มอก.845 เล่ม 4-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ
มอก.846 เล่ม 5-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว
มอก.847 เล่ม 6-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ
มอก.848 เล่ม 7-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อและวงล้อ
มอก.849 เล่ม 8-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่
มอก.850 เล่ม 9-2559 : รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ
มอก.845-2532 : แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น
มอก.846-2548 : แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.847-2545 : แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.848-2532 : แฮม
มอก.849-2556 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
มอก.850-2532 : ปอซโซลาน
มอก.851-2542 : แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
มอก.852-2532 : จอบ
มอก.853-2532 : อุปกรณ์ลดความสะเทือนแบบกระบอกไฮดรอลิก
มอก.854-2536 : อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
มอก.855-2532 : หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป
มอก.856-2532 : ทองแดงเจือหล่อ
มอก.857-2532 : ทองแดงเจือแท่งหล่อ
มอก.859-2532 : ลวดเปียโน
มอก.860-2532 : เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ำ
มอก.862-2532 : บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด
มอก.863-2532 : โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
มอก.864-2532 : เหล็กเพลาขาว
มอก.865-2544 : คัตแบกแอสฟัลต์
มอก.866-2550 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ
มอก.867-2550 : มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ
มอก.868-2532 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง)
มอก.869-2532 : วงล้อรถยนต์ : เหล็กกล้า
มอก.871-2532 : กระสวยทอผ้า
มอก.872-2532 : หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์
มอก.873-2548 : สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์
มอก.874-2548 : สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
มอก.875-2540 : เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง
มอก.876-2547 : แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
มอก.877-2547 : แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง
มอก.878-2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
มอก.881-2532 : เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
มอก.883-2532 : สีอบอะคริลิกเรซิน
มอก.885-2551 : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.886-2559 : ยางรัดของ
มอก.888-2532 : เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
มอก.889-2547 : ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
มอก.890-2532 : ขมิ้นชันแห้ง
มอก.891-2532 : เต้าเจี้ยว
มอก.892-2532 : หนังเทียมโพลิยูรีเทน
มอก.893-2532 : แท่งยางขัดข้าว
มอก.894-2532 : วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก
มอก.895-2532 : ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
มอก.896-2549 : ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์
มอก.897-2539 : ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม
มอก.898-2532 : ฐานรองปรับได้สำหรับนั่งร้านท่อเหล็กกล้า
มอก.899-2532 : ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ
มอก.900-2547 : ถ่านกัมมันต์
มอก.901-2532 : แผ่นยางมะตอยปูภายในตัวถังรถยนต์
มอก.902 ล 1-2557 : ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1-คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
มอก.902 ล2(1)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
มอก.902 ล2(2)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
มอก.902 ล2(3)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
มอก.902 ล2(4)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
มอก.902 ล2(5)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
มอก.902 ล2(6)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
มอก.902 ล2(7)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าใช้ในที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
มอก.902 ล2(8)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
มอก.902 ล2(9)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น
มอก.902 ล2(10)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน
มอก.902 ล2(12)-2557 : ดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว
มอก.908-2532 : วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ
มอก.910-2532 : ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
มอก.912-2532 : น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค
มอก.913-2550 : แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง
มอก.914-2539 : กุนเชียง
มอก.915-2559 : ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.916-2532 : ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง
มอก.917-2532 : วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น
มอก.918-2535 : อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
มอก.919-2532 : ผลไม้แห้ง
มอก.920-2533 : หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ
มอก.921-2551 : โต๊ะเทเบิลเทนนิส
มอก.922-2533 : จานอัดมันเม็ด
มอก.923-2533 : แถบกระดาษกาวในตัว
มอก.924-2533 : แถบพลาสติกกาวในตัว-โอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
มอก.925-2533 : แผ่นรองรับสินค้า
มอก.927-2533 : แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม
มอก.930-2533 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน
มอก.931-2533 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงาน
มอก.932-2533 : วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
มอก.933-2533 : กรดเกลเชียลแอซีติก
มอก.935-2533 : เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง
มอก.936-2533 : น้ำตาลก้อน
มอก.937-2533 : ฝาจีบ
มอก.938-2533 : ฝาเกลียวรีด
มอก.939-2548 : แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม
มอก.940-2550 : ลูกฟุตบอล
มอก.941-2550 : ลูกบาสเกตบอล
มอก.942-2550 : ลูกวอลเลย์บอล
มอก.943-2533 : ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.944-2533 : เหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์
มอก.945-2533 : ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.946-2533 : ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
มอก.947-2559 : ยางปูพื้นรถยนต์
มอก.948-2556 : แป้งถั่วเขียว
มอก.949-2536 : ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
มอก.951-2533 : แผ่นยางรองสะพาน
มอก.952-2533 : หมึกอัดสำเนา
มอก.953-2533 : รางม่านโลหะ
มอก.954-2548 : กระจกมองหลัง
มอก.955 เล่ม 1-2551 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.955 เล่ม 2-2553 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
มอก.955 เล่ม 3-2551 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
มอก.955 เล่ม 4-2551 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
มอก.955 เล่ม 5-2554 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายไฟฟ้าลิฟต์
มอก.955 เล่ม 6-2554 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเขื่อมอาร์ก
มอก.955 เล่ม 7-2554 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
มอก.955 เล่ม 8-2554 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง
มอก.957-2533 : สังกะสีแท่ง
มอก.958-2533 : ตะกั่วแท่ง
มอก.959-2533 : ก๋วยเตี๋ยว
มอก.960-2533 : กวยจั๊บ
มอก.962-2552 : ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
มอก.963-2533 : ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้กระยาเลย
มอก.964-2533 : สปริงขดขึ้นรูปร้อน
มอก.965-2537 : กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
มอก.966-2547 : แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
มอก.967-2533 : กระเทียมผง
มอก.968-2533 : ไหมพรมอะคริลิก
มอก.970-2533 : อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม
มอก.971-2533 : เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
มอก.972-2533 : ปลาหมึกแห้ง
มอก.974-2533 : กระป๋องแอโรซอล
มอก.975-2538 : กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
มอก.976-2551 : น้ำมันเกียร์ยานยนต์
มอก.977-2551 : น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่
มอก.978-2533 : พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์
มอก.979-2533 : ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป
มอก.980-2552 : น้ำยางข้นธรรมชาติ
มอก.981-2556 : แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง
มอก.982-2556 : ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
มอก.983-2533 : มิติชุดพ่วงแบบสามจุดสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
มอก.984-2533 : แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต
มอก.985-2533 : สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล
มอก.986-2533 : ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษไขอัดสำเนา
มอก.987-2533 : สปริงขดรับแรงกดขึ้นรูปเย็น
มอก.989-2533 : ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
มอก.991-2533 : กระดาษโทรพิมพ์
มอก.992-2533 : บานพับสำหรับประตู : บานพับสปริง
มอก.993-2533 : แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า
มอก.994-2533 : ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้กระยาเลย
มอก.996-2533 : เชือกโพลิโพรพิลีน
มอก.997-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์
มอก.998-2553 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
มอก.999-2533 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
มอก.1000-2533 : จานไถสำหรับงานกสิกรรม
มอก.1001-2533 : อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มอก.1002-2553 : กระติกน้ำพลาสติก
มอก.1003-2533 : กุ้งแห้ง
มอก.1004-2533 : เต้าหู้หลอด
มอก.1005-2548 : สีเคลือบกึ่งเงา
มอก.1006-2535 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์
มอก.1007-2533 : คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1008-2533 : มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป
มอก.1009-2533 : ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
มอก.1010-2533 : เอทิลแอซีเทต
มอก.1011-2533 : สาคู
มอก.1012-2533 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ
มอก.1013-2533 : บานประตูพีวีซี
มอก.1014-2542 : อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม
มอก.1016-2533 : นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต
มอก.1017-2533 : อาหารแมว
มอก.1018-2533 : น้ำนมถั่วเหลือง
มอก.1019-2533 : สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์
มอก.1020-2533 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้
มอก.1021-2534 : มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด
มอก.1022-2534 : มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ
มอก.1023-2534 : ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน
มอก.1024-2534 : อาร์กอน
มอก.1026-2534 : สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต
มอก.1027-2553 : ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
มอก.1028-2534 : แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด
มอก.1029-2534 : เอมิลแอซีเทต
มอก.1030-2552 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ
มอก.1031-2534 : กระดุมพลาสติก
มอก.1032-2534 : น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
มอก.1033-2552 : แลกเกอร์แอโรซอล
มอก.1034-2534 : รองเท้าแตะพีวีซี
มอก.1035-2534 : สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว
มอก.1036-2534 : สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง
มอก.1037-2534 : สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น
มอก.1038-2535 : กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา
มอก.1041-2534 : วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์
มอก.1042-2534 : พรมพีวีซี
มอก.1043-2534 : หน้าต่างพีวีซี
มอก.1044-2534 : เครื่องนวดถั่วเหลือง
มอก.1045-2535 : กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
มอก.1047-2534 : เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส
มอก.1048-2551 : สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
มอก.1049-2542 : รองเท้านักเรียน
มอก.1050-2547 : สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว
มอก.1051-2534 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น
มอก.1052-2534 : ชุดระบายน้ำหลังคา
มอก.1053-2534 : ชุดระบายน้ำพื้น
มอก.1054-2552 : กระดาษถ่ายเอกสาร
มอก.1055-2556 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.1056 เล่ม 1-2556 : ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
มอก.1057-2549 : ปูนยิปซัมผสม
มอก.1058-2553 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี
มอก.1059-2534 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาง
มอก.1060-2534 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
มอก.1061-2548 : วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป
มอก.1062-2558 : อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส-ท่อยาง งานเชื่อม งานตัด และงานประกอบ
มอก.1063-2534 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย
มอก.1064-2534 : เคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดาษ
มอก.1065-2534 : เบนทอไนต์สำหรับทำโคลนเจาะ
มอก.1066-2534 : แอลขีดเรซินวาร์นิช
มอก.1067-2534 : เฟร์โรแมงกานีส
มอก.1068-2534 : เฟร์โรซิลิคอน
มอก.1069-2552 : สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
มอก.1070-2547 : ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง
มอก.1071-2547 : ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
มอก.1072-2547 : ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี
มอก.1073-2535 : แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
มอก.1076-2535 : หมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
มอก.1077-2535 : ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน
มอก.1078-2535 : ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
มอก.1079-2535 : วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก
มอก.1080-2535 : กะปิ
มอก.1081-2535 : วาร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง
มอก.1082-2535 : เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา
มอก.1084-2535 : โทลูอีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1085-2538 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
มอก.1086-2555 : สายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบผนังชั้นเดียว
มอก.1087-2535 : ไฮโดรเจเนเทดคาสเตอร์ออยล์
มอก.1088-2535 : กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก
มอก.1089-2535 : ถั่วกรอบปรุงรส
มอก.1090-2535 : เบนทอไนต์สำหรับแบบหล่อทราย
มอก.1091-2535 : เสื้อกันฝน
มอก.1092-2548 : สีรองพื้นกัดผิว
มอก.1093-2542 : วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม
มอก.1094-2542 : วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย
มอก.1095-2535 : ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์
มอก.1096-2535 : โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.1097-2556 : สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา
มอก.1098-2552 : สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก
มอก.1100-2553 : สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ
มอก.1101-2535 : อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง
มอก.1102-2538 : โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
มอก.1103-2535 : โพแทสเซียมคลอเรต
มอก.1104-2552 : สีผงเคลือบอะลูมิเนียมเจือ
มอก.1105-2535 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
มอก.1106-2535 : แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย
มอก.1107-2535 : แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
มอก.1108-2535 : แผ่นอัดเคลือบโพลิเอสเตอร์เรซิน
มอก.1109-2535 : สายอากาศสำหรับรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ์
มอก.1112-2535 : ซิงก์ซัลเฟตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1113-2551 : สำลีพันก้าน
มอก.1114-2535 : แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์สำหรับเติมในอาหารสัตว์
มอก.1115-2535 : แฟ้มกระดาษ
มอก.1116-2535 : ถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู
มอก.1117-2551 : ลูกเทเบิลเทนนิส
มอก.1118-2552 : ผ้าม่าน
มอก.1119-2535 : แถบกระดาษโทรพิมพ์
มอก.1121-2535 : กาวหลอมร้อนเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
มอก.1122-2546 : เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการทันตกรรม
มอก.1123-2555 : สีรองพื้นสำหรับงานปูน
มอก.1124-2535 : ซิงก์คลอไรด์
มอก.1125-2535 : เครื่องสูบน้ำแบบท่อ
มอก.1126-2535 : ไถหัวหมูแบบติดรถไถเดินตาม
มอก.1127-2535 : ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์
มอก.1128-2535 : แผ่นเหล็กมุงหลังคา
มอก.1129-2535 : ชุดพื้นยก
มอก.1130-2535 : ชุดล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อไนลอน
มอก.1131-2535 : ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
มอก.1132-2536 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสูง
มอก.1133-2536 : โพรแพน-2-ออลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1134-2536 : ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมสี
มอก.1135-2544 : แผ่นยางกันซึม
มอก.1137-2550 : โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1138-2536 : ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้กระยาเลย
มอก.1139-2536 : ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
มอก.1140-2536 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
มอก.1141-2536 : ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม
มอก.1142-2536 : โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1143-2536 : โซเดียมคลอเรต
มอก.1144-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว-ข้อกำหนด
มอก.1145-2536 : ท่อโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
มอก.1146-2536 : ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม
มอก.1147-2549 : ดินสอสี
มอก.1148-2549 : ไส้ดินสอสี
มอก.1150-2536 : ดินสอเขียนแก้ว
มอก.1151-2541 : กระดาษทราย
มอก.1152-2536 : น้ำพริกเผา
มอก.1153-2536 : แผ่นผนังโครงเหล็กกล้า
มอก.1154-2536 : เตียงเด็กเล็ก
มอก.1155-2557 : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
มอก.1156-2536 : ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
มอก.1157-2536 : ทัลคัมสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
มอก.1158-2536 : ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
มอก.1159-2536 : ซัลฟาเมทอกซาโซล
มอก.1160-2536 : ไตรเมโทพริม
มอก.1161-2549 : อิริโทรไมซิน
มอก.1162-2548 : อุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์
มอก.1163-2536 : แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมิเนต
มอก.1164-2559 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m
มอก.1165-2559 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m
มอก.1166-2559 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m
มอก.1167-2536 : กรดแอซีทิลซาลิซีลิกสำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.1168-2556 : ขนมปังป่น
มอก.1169-2536 : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ
มอก.1170-2536 : ฟรักโทสซิรัป
มอก.1171-2536 : เดกซ์ทรินสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
มอก.1172-2536 : เครื่องกะเทาะถั่วลิสง
มอก.1173-2536 : เครื่องนวดข้าวฟ่าง
มอก.1174-2536 : ลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มอก.1176-2536 : น้ำพริก
มอก.1177-2556 : น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น
มอก.1178-2549 : สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
มอก.1180-2538 : รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
มอก.1181-2536 : ขวดนมพลาสติก
มอก.1183-2536 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า
มอก.1184-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ-ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก-ข้อกำหนด
มอก.1185-2536 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
มอก.1186-2536 : ปากใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน และรถแทรกเตอร์ปาดและอุ้มดิน
มอก.1187-2555 : ฝักบัวอาบน้ำ
มอก.1188-2536 : ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ
มอก.1189-2536 : ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ
มอก.1190-2536 : เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
มอก.1191-2536 : ลูกตั้งเซรามิก
มอก.1192-2536 : อะลูมิเนียมเจือหล่อ
มอก.1193-2536 : บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
มอก.1194-2536 : แผงโลหะสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
มอก.1196-2536 : ชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
มอก.1197-2536 : สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง
มอก.1198-2536 : อาหารกุ้ง
มอก.1199-2536 : ปลาเค็ม : ปลาสลิด
มอก.1200-2536 : หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลมเกลียวอสมมาตร
มอก.1204-2536 : ปลาเค็ม : ปลาอินทรี
มอก.1205-2536 : ไข่เยี่ยวม้า
มอก.1206-2549 : อิริโทรไมซินสเตียเรต
มอก.1207-2549 : อิริโทรไมซินเอสโทเลต
มอก.1208-2536 : เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะรับแขก
มอก.1209-2536 : เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก
มอก.1210-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำมัน-ข้อกำหนด
มอก.1211-2537 : แอซีทามิโนเฟนสำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.1212-2549 : น้ำมันสนสำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.1213-2537 : ยางลบ
มอก.1214-2537 : อบเชย
มอก.1218-2537 : ยาขัดรองเท้า
มอก.1219-2547 : แหนม
มอก.1220-2541 : ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด
มอก.1221-2537 : ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก
มอก.1222-2539 : กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
มอก.1224-2537 : เครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1225-2537 : ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
มอก.1226-2537 : ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
มอก.1229-2537 : ไฮโดรเจนภายใต้แรงอัด
มอก.1230-2537 : จานเรซินอยด์สำหรับตัด
มอก.1231-2558 : กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน
มอก.1232-2537 : อ่างอาบน้ำโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
มอก.1233-2553 : สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : อะมิโนเรซิน
มอก.1234-2537 : เต้าเสียบ เต้ารับและคู่เต้าต่อสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
มอก.1235-2556 : ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การจำแนกประเภท คุณลักษณะที่ต้องการและภาวะทดสอบ
มอก.1236-2537 : เครื่องหยอดเมล็ดพืช
มอก.1237-2537 : ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
มอก.1238-2537 : ผ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบพีวีซี
มอก.1239-2537 : แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต
มอก.1240-2537 : ล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
มอก.1241-2537 : ชุดล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
มอก.1242-2537 : ดีบุกแท่ง
มอก.1244-2552 : แลกเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล
มอก.1245-2553 : สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์
มอก.1246-2537 : ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุวัสดุเหลวเคลือบผิว
มอก.1247-2549 : พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
มอก.1248 เล่ม 1-2552 : ผ้าบุเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าบุเครื่องเรือนทั่วไป
มอก.1250-2542 : สายคันเร่งรถยนต์
มอก.1251-2537 : ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน
มอก.1252-2537 : เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ
มอก.1253-2537 : เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ
มอก.1254-2537 : ถุงพลาสติกแบบกดปิด
มอก.1256-2537 : แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับยาสีฟัน
มอก.1257-2537 : แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับเติมในอาหารสัตว์
มอก.1258-2537 : ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด
มอก.1259-2537 : ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
มอก.1260-2537 : ข้าวโพดคั่วปรุงรส
มอก.1265-2537 : ฝาหม้อน้ำรถยนต์
มอก.1266-2537 : ไส้กรอกอีสาน
มอก.1267-2544 : น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
มอก.1268-2537 : น้ำมันก๊าด
มอก.1269-2544 : น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
มอก.1271-2538 : มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ
มอก.1273-2538 : หัวฉีดพ่นไฮดรอลิกสำหรับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
มอก.1274-2538 : ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
มอก.1276-2538 : เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน้ำ
มอก.1277-2555 : ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม
มอก.1278-2555 : ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
มอก.1279-2538 : แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
มอก.1280-2538 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
มอก.1281-2538 : แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต
มอก.1282-2538 : สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
มอก.1283-2538 : เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
มอก.1284-2538 : ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ
มอก.1285-2538 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
มอก.1286-2538 : ลูกปืนเหล็กกล้า
มอก.1287-2538 : น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
มอก.1288-2538 : วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น
มอก.1289-2550 : สีเชื่อมยึดไวนิล-ทาร์
มอก.1290-2538 : รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
มอก.1291 เล่ม 1-2553 : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.1291 เล่ม 2-2553 : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
มอก.1291 เล่ม 3-2555 : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ
มอก.1292-2538 : ตัวผกผันสับเปลี่ยนเองสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
มอก.1293-2538 : เครื่องประจุแบตเตอรี่
มอก.1295-2541 : รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
มอก.1296-2538 : เครื่องเจาะกระดาษชนิดสองรู
มอก.1297-2538 : อาหารปลาลอยน้ำ
มอก.1298-2554 : ภาชนะพลาสติกปราศจากเชื้อสำหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
มอก.1299-2538 : โซเดียมซิเทรต
มอก.1301-2538 : ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้สัก
มอก.1302-2538 : ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้สัก
มอก.1303-2538 : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ
มอก.1305-2538 : รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
มอก.1306-2538 : โพลิโพรพิลีนเรซิน
มอก.1307-2552 : สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอนินทรีย์
มอก.1308-2538 : เครื่องเรือนสาธารณะ : เก้าอี้แถว
มอก.1309-2538 : เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก
มอก.1311-2538 : ฟิลม์หดด้วยความร้อน
มอก.1312-2538 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกำหนดทั่วไปในการทำเครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลาก
มอก.1313-2538 : น้ำมันเตา
มอก.1314-2538 : ถุงพลาสติกใส่ขยะ
มอก.1315-2538 : รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร
มอก.1316-2538 : ชั้นโลหะ
มอก.1317-2538 : ซอสหอยนางรม
มอก.1318-2552 : ทินเนอร์ระเหยช้า
มอก.1320-2538 : เซอร์โคเนียมซิลิเคต
มอก.1322-2539 : รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.1323-2539 : เครื่องพรวนดินแบบจอบหมุน
มอก.1326-2539 : เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า
มอก.1327-2539 : บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบชัก
มอก.1328-2539 : ที่ดักกลิ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือและที่ปัสสาวะชาย
มอก.1329-2539 : โพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวสำหรับพลาสติกเสริมแรง
มอก.1330-2557 : ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
มอก.1331-2539 : แคลเซียมซิเทรต
มอก.1333-2539 : ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
มอก.1342-2539 : น้ำตาลทรายแดง
มอก.1343-2555 : พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน
มอก.1345-2558 : กระจกแผ่นสีตัดแสง
มอก.1346-2539 : หมูยอ
มอก.1347-2539 : กรดฟอร์มิก
มอก.1348-2539 : โพลิคาร์บอเนต
มอก.1349-2539 : อะคริโลไนไทรส์-บิวทะไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) สำหรับอัดแบบและอัดรีด
มอก.1350-2539 : รถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.1351-2539 : บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง
มอก.1352-2539 : เหล็กหนีบกระดาษชนิดหูลวด
มอก.1354-2539 : โซเดียมไซคลาเมตสำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.1355-2539 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 : ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
มอก.1356-2539 : สารขัดเงาพื้น : ชนิดกึ่งแข็ง
มอก.1357-2539 : สารขัดเงาพื้น : ชนิดเหลวในตัวทำละลายอินทรีย์
มอก.1358-2548 : สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน
มอก.1359-2539 : 2-บิวทาโนนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1360-2539 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
มอก.1361-2539 : ดินกัมมันต์
มอก.1362-2539 : ยาล้างเล็บ
มอก.1363-2539 : แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
มอก.1364-2539 : แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1365-2539 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
มอก.1366-2539 : ลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
มอก.1367-2539 : ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้กระยาเลย
มอก.1368-2539 : ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา
มอก.1369-2539 : แถบเหล็กวัดความยาวชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ
มอก.1370-2539 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
มอก.1371-2539 : ลอนตาลกระป๋อง
มอก.1372-2539 : กล้วยกระป๋อง
มอก.1373-2539 : ลอนตาลและขนุนกระป๋อง
มอก.1374-2539 : ขนุนกระป๋อง
มอก.1375-2547 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.1376-2539 : แซนด์วิชสเปรด
มอก.1377-2555 : ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
มอก.1378-2539 : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น
มอก.1379-2551 : ถังเก็บน้ำพลาสติก
มอก.1381-2539 : แห้วกระป๋อง
มอก.1382-2539 : มะตูมแห้ง
มอก.1383-2554 : สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย
มอก.1384-2548 : ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทิลีนโฟม
มอก.1385-2539 : เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก
มอก.1386-2539 : มะตูมสำเร็จรูป
มอก.1387 เล่ม 1-2539 : ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 1 คุณลักษณะทั่วไป
มอก.1387 เล่ม 2-2558 : ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 2 ข้อต่อล็อก
มอก.1388-2539 : ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ
มอก.1391-2539 : เบคอนและแคนาเดียนเบคอน
มอก.1393-2539 : จานขัดดีเพรสเซนเตอร์
มอก.1394-2548 : สายดูดเสมหะ
มอก.1395-2554 : บล็อกแก้วกลวง
มอก.1396-2540 : ท่อลมอ่อน
มอก.1397-2540 : ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม
มอก.1398-2551 : เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
มอก.1399-2540 : ไม้บรรทัดโลหะ
มอก.1400-2540 : ไม้บรรทัดพลาสติก
มอก.1401-2540 : ไม้ฉากสามเหลี่ยมพลาสติก
มอก.1402-2540 : มายองเนสและสลัดครีม
มอก.1403-2551 : สบู่เหลว
มอก.1404-2540 : ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
มอก.1405-2552 : สีอะลูมิเนียมทนความร้อน
มอก.1406-2553 : สีเคลือบด้านแอลคีด
มอก.1407-2540 : กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
มอก.1408-2540 : กังหันระบายอากาศหลังคา
มอก.1409-2540 : เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : ม้านั่งเดี่ยว
มอก.1410-2540 : ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ
มอก.1411-2540 : ช้อนตวงยาพลาสติก
มอก.1412-2540 : ถ่านหินผงสำหรับทำหม้อแบตเตอรี่
มอก.1413-2540 : ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา
มอก.1414-2540 : แผงรั้วโลหะ
มอก.1415-2552 : สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์
มอก.1416-2540 : มีดเล็บทำด้วยวัสดุแข็ง
มอก.1417-2540 : แผ่นหินอ่อน
มอก.1418-2540 : เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
มอก.1419-2540 : เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
มอก.1420-2551 : ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
มอก.1421-2540 : เครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิก
มอก.1422-2540 : ซีโอไลต์สำหรับอุตสาหกรรมสารซักฟอก
มอก.1423-2540 : สารขัดถูเอเมอรี่
มอก.1424-2540 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน: ฉากกั้นห้อง
มอก.1425-2540 : ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
มอก.1426-2546 : ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว
มอก.1427-2540 : กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
มอก.1428-2544 : เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
มอก.1429-2540 : รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ
มอก.1432-2553 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : โลหะ-เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม
มอก.1434-2556 : เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวใช้ในงานอุตสาหกรรม
มอก.1435-2540 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4
มอก.1436-2540 : ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
มอก.1437-2540 : เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง
มอก.1438-2540 : น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลั่นใช้ใหม่
มอก.1439-2540 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
มอก.1440-2540 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
มอก.1441 เล่ม 1-2548 : ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-1 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - อุปกรณ์วัด
มอก.1441 เล่ม 3-2549 : ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-3 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - กำลังไฟฟ้ารบกวน
มอก.1441 เล่ม 4-2549 : ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-4อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - สัญญาณรบกวนที่แผ่ออก
มอก.1441 เล่ม 5-2549 : ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-5อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - สถานที่ทดสอบสอบเทียบสายอากาศสำหรับ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 000 เมกะเฮิรตซ์
มอก.1463-2556 : เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.1464-2540 : หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
มอก.1466-2551 : ห้ามล้อสำหรับยานประเภทรถยนต์นั่ง (M) รถบรรทุก (N) และรถพ่วง (O)
มอก.1467-2550 : จุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิกและจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์
มอก.1468-2550 : ส่วนตกแต่งภายในรถยนต์
มอก.1469-2550 : ส่วนตัวถังและอุปกรณ์ภายนอกยานยนต์
มอก.1471-2550 : อุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์
มอก.1472-2541 : รถยนต์นั่ง : เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1480-2540 : เครื่องปลูกอ้อย
มอก.1482-2540 : กระเบื้องพีวีซีปูพื้น
มอก.1483-2549 : ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา
มอก.1484-2540 : ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
มอก.1485-2540 : ท่อไฟเบอร์กลาสส์ไม่รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
มอก.1486-2540 : ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก
มอก.1487-2540 : ชุดระบายน้ำเสียสำหรับอ่างอาบน้ำ
มอก.1488-2540 : ถังเหล็กกล้ากลมความจุไม่เกิน 100 ลิตร
มอก.1489-2540 : ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200 ลิตร
มอก.1490-2540 : ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งสำหรับงานประปา
มอก.1491-2541 : โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสชั้นคุณภาพอาหาร
มอก.1492-2541 : โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
มอก.1493-2541 : โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับเครื่องสำอาง
มอก.1494-2541 : เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน
มอก.1495-2541 : เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน
มอก.1496-2541 : เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน
มอก.1497-2548 : ชุดหัวฉีดชะล้าง
มอก.1500-2541 : บานประตูรั้วโลหะ
มอก.1502-2541 : รถยกแผงรองรับสินค้า
มอก.1505-2541 : ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
มอก.1506-2541 : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
มอก.1507-2541 : เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย
มอก.1508-2541 : เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล
มอก.1510-2541 : แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
มอก.1511-2559 : ผ้าเย็นและกระดาษเย็น
มอก.1512-2554 : สีย้อมไม้ผสมน้ำ
มอก.1513-2554 : สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน
มอก.1514-2553 : สารอุดร่องไม้
มอก.1515-2550 : เครื่องครัวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1516-2549 : เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1517-2541 : ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับ-ทั่วไป
มอก.1518-2541 : ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับการตัดลำแสงอินฟราเรดในอาคาร
มอก.1521-2541 : กาวสำหรับกระดาษ
มอก.1522-2552 : เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดโดยการดูดน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1523-2552 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
มอก.1524-2541 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่
มอก.1525-2541 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 5% - ระดับการประเมิน E
มอก.1526-2541 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 1% - ระดับการประเมิน E
มอก.1527-2541 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่
มอก.1528-2541 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดความเที่ยงสูงค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ - ชั้นเสถียรภาพ 0.1% - ระดับการประเมิน E
มอก.1529-2541 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น
มอก.1530-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
มอก.1531-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของตัวสัมผัส
มอก.1532-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวม เล่ม 3 บัตรมีตัวสัมผัส - การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและพิธีการส่งผ่านสัญญาณ
มอก.1533-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 4 โครงสร้าง การรักษาความลับและคำสั่งสำหรับการแลกเปลี่ยน
มอก.1534-2541 : ขนมกรอบจากธัญชาติ
มอก.1535-2541 : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
มอก.1536-2541 : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือทอด
มอก.1537-2552 : อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง - ลักษณะสมบัติเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.1538-2552 : บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง
มอก.1539-2556 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส - บัตรเชื่อมโยงแบบปิด เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
มอก.1540-2541 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ
มอก.1541-2541 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 3 สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และวิธีดำเนินการปรับตั้งใหม่
มอก.1542-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
มอก.1543-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสุขอนามัยช่องปาก
มอก.1544-2541 : หลอดไฟฟ้าเล็ก
มอก.1545-2541 : สังกะสีเจือแท่งสำหรับการหล่อแบบฉีด
มอก.1547-2541 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องขัดล้างและขัดเงาพื้น
มอก.1548-2551 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1549-2541 : บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 1 ทั่วไป
มอก.1551-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน
มอก.1552-2551 : เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1555-2550 : เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1556-2541 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องย่าง และเครื่องปิ้งเชิงพาณิชย์
มอก.1561-2556 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.1562-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 5 ระบบการใช้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร
มอก.1563-2552 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 6 ส่วนประกอบข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรม
มอก.1565-2541 : บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบถังอัดอากาศ
มอก.1567-2551 : เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1568-2541 : บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
มอก.1569-2541 : วงกบโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วสำหรับประตู
มอก.1570-2541 : โคโลญ
มอก.1571-2541 : สารระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์
มอก.1572-2541 : โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (โซดาแอช)
มอก.1573-2541 : อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าเสถียร ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
มอก.1574-2541 : ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะอุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้า
มอก.1576-2541 : ยานยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์โดยสาร - หน้าแปลนสี่รูสำหรับใช้ในเครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยเฟือง
มอก.1580-2541 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
มอก.1581-2541 : บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว- บัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน
มอก.1586 เล่ม 1-2555 : การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักการทั่วไป
มอก.1586 เล่ม 2-2555 : การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 2 การบริหารความเสี่ยง
มอก.1586 เล่ม 3-2555 : การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต
มอก.1586 เล่ม 4-2555 : การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง
มอก.1590-2541 : กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต - วิธีวัดความขุ่น
มอก.1594-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้า อเนกประสงค์เชิงพาณิชย์
มอก.1596-2542 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดเรียงกระแส (รวมถึงไดโอดเรียงกระแสแบบพังทลาย), กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมและตัวอ
มอก.1597-2542 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 3 ไดโอดสัญญาณ (รวมถึงการสวิตช์) และไดโอดคุมค่า
มอก.1609-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 3 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุ
มอก.1610-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 4 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.1611-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 5 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ
มอก.1612 เล่ม 1-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด
มอก.1612 เล่ม 1 ตอนที่ 1-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 1 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า : ตัวประกอบการสะท้อนกลับ
มอก.1612 เล่ม 1 ตอนที่ 3-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 3 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า : ประสิทธิผลการกรอง
มอก.1613-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 2 ขั้วต่อร่วมแกนแบบ 9,52
มอก.1614-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 3 ขั้วต่อชนิด 2 ขา เสียบสำหรับสายส่งแฝดสมดุลย์
มอก.1615-2541 : อุปกรณ์ต่อความถี่วิทยุ เล่ม 4 อุปกรณ์ต่อร่วมแกนความถี่วิทยุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวนำภายนอก 16 mm มีตัวล็อกแบบเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 7-16)
มอก.1616-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 5 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 50-17 ขึ้นไป
มอก.1617-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 6 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 75-17 ขึ้นไป
มอก.1618-2541 : อุปกรณ์ต่อความถี่วิทยุ เล่ม 7 อุปกรณ์ต่อร่วมแกนความถี่วิทยุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวนำภายนอก 9.5 mm มีตัวล็อกแบบเขี้ยว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ C)
มอก.1619-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 8 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ BNC)
มอก.1620-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 9 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 3 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMC)
มอก.1621-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 10 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 3 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMB)
มอก.1622-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 11 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 9.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 4.1/9.5)
มอก.1623-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 12 ขั้วต่อร่วมแกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว ชนิดไม่เข้าคู่ (แบบ UHF)
มอก.1624-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 13 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.6 มิลลิเมตร - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 1.6/5.6) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.8/5.6)
มอก.1625-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 14 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 12 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 3.5/12)
มอก.1626-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 15 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 4.13 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMA)
มอก.1627-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 16 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 7 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (75 โอห์ม) (แบบ N)
มอก.1628-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 17 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ TNC)
มอก.1629-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 18 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 2.79 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMA)
มอก.1630-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 19 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 2.08 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMB)
มอก.1631-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 20 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 2.08 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMC)
มอก.1632-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 21 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 9.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SC-A และ SC-B)
มอก.1633-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 22 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค สำหรับใช้กับสายตัวนำภายในแฝด (แบบ BNO)
มอก.1634-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 23 ขั้วต่อแบบขาเสียบและเต้ารับสำหรับใช้กับสายร่วมแกนคงรูปขนาดตัวนำรอบนอก 3.5 มิลลิเมตร
มอก.1635-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 24 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวสำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาย 75 โอห์ม (แบบ F)
มอก.1636-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 25 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว (3/4-20 UNEF) สำหรับใช้กับสายที่มีตัวนำภายในแฝดและขนาดตัวนำภายนอก 13.56 มิลลิเมตร (แบบ TWHN)
มอก.1637-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 26 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม ช่วงความถี่ 0 ถึง 18 จิกะเฮิรตซ์ (แบบ TNC 18 GHz)
มอก.1638-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 27 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว สำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาร 75 โอห์ม (แบบ E)
มอก.1639-2541 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 28 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.60 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม
มอก.1640-2552 : ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็กแบบเกลียว แบบเสียบล็อก แบบกด-ดึง แบบล็อกเร็ว แบบเลื่อนเข้า (ที่ใช้กับราวและแผงไฟฟ้า) อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ1.0/2.3) ใช้กับสาย 50
มอก.1641-2552 : เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1642-2541 : เม็ดเหล็กกล้ากลมและเหลี่ยมสำหรับการแต่งและการทำความสะอาด
มอก.1650-2541 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
มอก.1651-2541 : วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า
มอก.1658-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ เล่ม 1 แหวนลูกสูบหน้าตัดสี่เหลี่ยม
มอก.1659-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องแบบ N NM E และ EM
มอก.1660-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ เล่ม 1 แหวนคีย์สโตน
มอก.1661-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องแบบ S G D และ DV
มอก.1662-2541 : เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ - แหวนกวาดน้ำมันเครื่องที่กดด้วยสปริง
มอก.1670-2552 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส
มอก.1673-2541 : แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณด่างที่ระเหยได้ - วิธีไททริเมทริกหลังจากการกลั่น
มอก.1674-2541 : แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าดรรชนีเพอร์แมงกาเนต - วิธีสเปกโทรเมทรี
มอก.1676-2541 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องประจุแบตเตอรี่
มอก.1677-2541 : แท่นประทับตรา
มอก.1678-2541 : หมึกประทับตรา
มอก.1679-2541 : น้ำมันไพล
มอก.1680-2541 : น้ำมันดอกกานพลู
มอก.1681-2541 : น้ำมันตระไคร้
มอก.1682-2541 : น้ำมันตระไคร้หอม
มอก.1686-2541 : อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-การวิเคราะห์หาปริมาณส่วนที่เหลือจากการระเหยของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดือดสูงถึง 150 องศาเซลเซียส
มอก.1688-2541 : อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-เบนซิน-ไซลีนและโทลูอีน-การวิเคราะห์หาความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส
มอก.1689-2541 : อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-การวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถัน-วิธีพิทต์-รูพรีชต์รีดักชันและสเปกโทรโฟโตเมทริก
มอก.1692-2541 : ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วิทยุติดรถยนต์สำหรับติดตั้งด้านหน้า - พื้นที่ติดตั้งที่รวมขั้วต่อ
มอก.1702 เล่ม 9-2541 : ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 9 ดินแคลไซน์
มอก.1702 เล่ม 13-2541 : ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 13 ควอทซ์ธรรมชาติ (ชนิดบดเป็นผง)
มอก.1703 เล่ม 2 -2541 : สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 2 สายแอนจิโอกราฟิก
มอก.1703 เล่ม 3-2541 : สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 3 สายเซ็นทรัลวีนัส
มอก.1703 เล่ม 4-2541 : สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 4 สายที่มีบอลลูน
มอก.1703 เล่ม 5-2541 : สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 5 สายหุ้มเข็มฉีดยา
มอก.1704-2541 : พลาสติก-สารอัดแบบฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด
มอก.1705-2541 : พลาสติก-สารอัดแบบอะมิโนพลาสติก-เกณฑ์ที่กำหนด
มอก.1706-2541 : พลาสติก-สารอัดแบบเมลามีน/ฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด
มอก.1713-2548 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
มอก.1714-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
มอก.1716-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ - ระดับการประเมิน A
มอก.1717-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง
มอก.1718-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง - ระดับการประเมิน A และ B
มอก.1719-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง
มอก.1720-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง - ระดับการประเมิน A
มอก.1721-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้
มอก.1722-2541 : แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะ ในรายละเอียดซึ่ง
มอก.1723 เล่ม 2-2541 : ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
มอก.1726-2541 : ท่อยางและชุดประกอบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในยานยนต์ : ข้อกำหนด
มอก.1732-2558 : กระจกเงา
มอก.1745-2547 : ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
มอก.1747-2542 : น้ำมันเบนซินอากาศยาน 100 แอล แอล
มอก.1748-2542 : น้ำมันอากาศยานไอพ่นเจทเอ-วัน
มอก.1749-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดมือถือ ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.1774-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.1775-2555 : แผ่นอุ่นไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.1776-2542 : มอร์ตาร์สำหรับฉาบ
มอก.1777-2558 : แคโพรแล็กแทม
มอก.1778-2542 : ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและกลิ่นตัว
มอก.1779-2542 : ผงสีอัลทรามารีนสำหรับอุตสาหกรรมสี
มอก.1781-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไฟฟ้าด้วยการพาความร้อน เตาอบไฟฟ้าด้วยไอน้ำ เตาอบไฟฟ้าด้วยการพาไอน้ำที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
มอก.1787-2542 : ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - อุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยเสียง - ข้อกำหนดทางเทคนิค
มอก.1788-2551 : อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์
มอก.1790-2542 : ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รถยนต์ - อุปกรณ์ชุดไฟกระพริบ
มอก.1803-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวด
มอก.1804-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบซาวน่า
มอก.1805-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยวงเดือน
มอก.1806 เล่ม 2-2542 : ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
มอก.1813-2542 : กรดลอริก
มอก.1814-2542 : กรดไมริสติก
มอก.1815-2542 : กรดพาล์มิติก
มอก.1816-2542 : ไขสัตว์
มอก.1819 เล่ม 1-2542 : เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 1 ขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
มอก.1819 เล่ม 2-2542 : เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 2 จุกยางปิดขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
มอก.1832-2550 : อุปกรณ์คุมกำเนิด - ไดอะแฟรมยางธรรมชาติและยางซิลิโคนคุมกำเนิด ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ
มอก.1832 เล่ม 1-2542 : ไดอะเฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 1 การแบ่งประเภท การชักตัวอย่าง และคุณลักษณะที่ต้องการ
มอก.1833-2542 : สีย้อม-การหาค่าการละลายในตัวทำลายอินทรีย์-วิธีชั่งน้ำหนัก
มอก.1837-2542 : หินเจียวิทริไฟด์
มอก.1838-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน
มอก.1839-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์
มอก.1842-2542 : หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟ ตามขนาดทางที่ระบุ
มอก.1843-2553 : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
มอก.1845-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์
มอก.1848-2558 : ยางผสมสำหรับทดสอบ-การเตรียม การผสม และการวัลคะไนซ์-เครื่องมือและวิธีการ
มอก.1856-2542 : ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดต่อใต้พื้นดินและของเสีย เกณฑ์ที่กำหนด
มอก.1857-2542 : ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดตั้งใต้พื้นดินและของเสีย-เกณฑ์ทีกำหนด
มอก.1858-2542 : ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูล และของเสีย ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร-เกณฑ์ที่กำหนด
มอก.1859-2542 : พลาสติกโฟม-เกณฑ์กำหนดสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร
มอก.1860-2542 : ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้สำหรับปูรองพื้น
มอก.1861-2542 : ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของแผ่นโฟมพอลิไวนิลคลอไรด์
มอก.1863-2552 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 4 ไดโอดและทรานซิสเตอร์ไมโครเวฟ
มอก.1864-2552 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว
มอก.1869-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม
มอก.1870-2542 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
มอก.1871-2552 : เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1872-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้
มอก.1873-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องไส และเครื่องตั้งความหนา
มอก.1874-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
มอก.1875-2542 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
มอก.1876-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบาร์บีคิวนอกอาคาร
มอก.1877-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบผิวโดยการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรด
มอก.1878-2550 : เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1879-2542 : โซเดียมคลอไรด์สำหรับอุตสาหกรรมยา
มอก.1880 เล่ม 1-2542 : ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.1880 เล่ม 2-2542 : ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 2 : การวัดสีหลังการให้ความร้อน (ยกเว้นไดแอ็ลลิลทาเลท)
มอก.1880 เล่ม 3-2542 : ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 3 : การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า
มอก.1880 เล่ม 4-2542 : ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 4 : การวิเคราะห์หาความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน-วิธีไททริเมทริก
มอก.1880 เล่ม 5-2542 : ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 5 : การวิเคราะห์หาปริมาณเอสเทอร์-วิธีไททริเมทริกหลังการสะพอนิฟิเคชัน
มอก.1881-2542 : กรดฟอสฟอริกและโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม (รวมถึงเครื่องบริโภค) - การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออรีน-วิธีโฟโตเมทริกอะลิซารินคอมพลีโซนและไนเทรตแลนทานัม
มอก.1882-2542 : แอซีติกแอนไฮดรายด์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ
มอก.1883-2542 : เครื่องสูบน้ำบ่อลึกแบบมือโยก
มอก.1885-2542 : ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอส ขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 1 ระบบตลับแถบวีดิทัศน์วีเอชเอสและคอมแพกต์วีเอชเอส
มอก.1886-2542 : ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอส ขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 3 เอส-วีเอชเอส
มอก.1887-2542 : ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
มอก.1888-2542 : ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 2 ระบบหลายร่องเสียงพีซีเอ็ม
มอก.1889-2542 : ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร- วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะแถบความถี่สูงสำหรับ Hi 8
มอก.1890-2542 : กรดฟอสฟอริกและโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม (รวมถึงเครื่องบริโภค) - การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออรีน-วิธีโฟโตเมทริกอะลิซารินคอมพลีโซนและไนเทรตแลนทานัม
มอก.1891-2542 : คอนกรีต-การจำแนกประเภทของความข้นเหลว
มอก.1893-2542 : ท่อพีวีซีแข็งชนิดฝังสำหรับใช้ส่งเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ-อนุกรมเมตริก-เกณฑ์กำหนด
มอก.1894-2542 : ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้แบบหลายชั้น
มอก.1895-2542 : ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของฟองน้ำและผลิตภัณฑ์ยางพรุน ส่วนที่ 1 : ชนิดแผ่น
มอก.1896-2542 : ท่อพอลิเอทิลีน (PE) 25 ที่ใช้ในการชลประทาน - รอยแตกที่เกิดจากความเค้นโดยรอบจากข้อต่อ (ประเภทสอดใส่) - เกณฑ์กำหนด และวิธีทดสอบ
มอก.1897-2542 : พลาสติกโฟมแข็ง-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทน ที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร
มอก.1898-2542 : ที่กักพลาสติกสำหรับระบบท่อระบายภายในอาคาร
มอก.1899-2542 : ท่อและข้อต่อเทอร์โมพลาสติกสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น
มอก.1900-2545 : น้ำมันพื้นฐานชนิดพาราฟฟินิก
มอก.1902-2552 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมอิเล็กโทรไลต์แข็ง แบบค่าคงที่ใช้ยึดติดบนผิว
มอก.1903-2542 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3-101 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมแบบชิ้นค่าคงที่สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่มีอิเล็กโทรไลต์แข็งและแอโนดพรุนแบบที่ I ระดับการประเม
มอก.1904-2542 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็งและไม่แข็ง
มอก.1905-2542 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและอิเล็กโทรดโลหะเปลว ระดับการประเมิน E
มอก.1906-2542 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E
มอก.1907-2542 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็ง และแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E
มอก.1908-2552 : ตัวทำความร้อนชนิดจุ่ม แบบเคลื่อนย้ายได้ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1909-2552 : ตัวทำความร้อนชนิดจุ่ม แบบยึดติดกับที่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1910-2553 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้าไฟฟ้า
มอก.1911-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบาก
มอก.1912-2542 : วัสดุมวลรวมสำหรับทำผิวทางแอสฟัลต์
มอก.1913-2554 : เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1914-2542 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาหุงต้ม เตาอบ แผ่นรองกระทะ และชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการเชิงพาณิชย์
มอก.1920-2542 : ผงสีซิงก์โครเมต-ผงสีเบสิคซิงก์โพแทสเซียมและผงสีซิงก์เตตระไฮดรอกซีโครเมต
มอก.1929 เล่ม 2-2552 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของขั้วต่อ
มอก.1930-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 2 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ F-SMA
มอก.1931-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 3 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CFO3
มอก.1932-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 4 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CFO4
มอก.1933-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 5 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ BAM
มอก.1934-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 6 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ LSA
มอก.1935-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 7 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ FC
มอก.1936-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 8 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ D
มอก.1937-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 9 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OF-2
มอก.1938 เล่ม 2-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-1 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วหลายแบบวิธี
มอก.1938 เล่ม 3-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-2 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว
มอก.1938 เล่ม 4-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 10-3 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ BFOC/2.5 เชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยวและหลายแบบวิธี
มอก.1939-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 11 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OCCA-PC
มอก.1940-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 12 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ OCCA-BU
มอก.1941-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 13 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ CF 08
มอก.1942 เล่ม 2-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-1 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมาตรฐานเชื่อมต่อกับใยแก้วหลายแบบวิธี แบบ A1a และ A1b
มอก.1942 เล่ม 3-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-2 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดปรับแต่งแล้วเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
มอก.1942 เล่ม 4-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-3 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับตัวปรับแบบ SC สำหรับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว
มอก.1942 เล่ม 5-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-4 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับตัวปรับแบบ SC สำหรับใยแก้วแบบหลายวิธี
มอก.1942 เล่ม 6-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-5 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดไม่ได้ปรับแต่งเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
มอก.1942 เล่ม 7-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-6 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมุมไม่ได้ปรับแต่งเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
มอก.1942 เล่ม 8-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-7 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมุมได้ปรับแต่งแล้วเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1
มอก.1943-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 15 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ DS
มอก.1944-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 16 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ MT
มอก.1945-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 17 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ F-05
มอก.1946-2542 : ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 19 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ SC-D
มอก.1947-2542 : เฟลด์สปาร์
มอก.1949-2552 : บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 4 ไมโครโฟน
มอก.1950-2542 : บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 7 หูฟังคาดศีรษะและหูฟังใส่หู
มอก.1952-2542 : บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ ; คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 1 ทั่วไป
มอก.1954-2542 : บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ ; คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 3 บริภัณฑ์และตลับเล่นสัญญาณบันทึก
มอก.1956-2553 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.1972-2552 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 6 ไทริสเตอร์
มอก.1975-2543 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 6 ไทริสเตอร์ ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดรายการในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไทรโอดไทริสเตอร์ปิดกั้นการย้อนกลับ, กำหนดพิกัดตามตัวถังและสภาวะแวดล้อม, สำหรับกระแสมากกว่า 1
มอก.1979-2551 : ทันตวัสดุ-ปรอทและโลหะเจือสำหรับทำอมัลกัมทางทันตกรรม
มอก.1980 เล่ม 1-2543 : เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 1 : ก้านที่ทำจากโลหะ
มอก.1980 เล่ม 2-2543 : เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 2 : ก้านที่ทำจากพลาสติก
มอก.1981 เล่ม 1-2543 : ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 1 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยลม
มอก.1981 เล่ม 2-2543 : ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 2 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดตรงและชนิดทำมุม
มอก.1982-2543 : บริภัณฑ์ทางทันตกรรม-เครื่องจ่ายปรอทและโลหะเจือ
มอก.1983-2543 : วัสดุเชื่อมทางทันตกรรม
มอก.1984-2543 : แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว
มอก.1986-2543 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะหุงต้มเชิงพาณิชย์
มอก.1987-2543 : บริภัณฑ์และระบบเสียงและภาพ, วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เล่ม 1 ทั่วไป
มอก.1990-2558 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก
มอก.1991-2543 : ไวนิลแอซีเทต
มอก.1996-2552 : เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1997-2543 : ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจียแบบตั้งโต๊ะ
มอก.1998-2543 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย์
มอก.2002-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับทำความร้อนวัสดุ
มอก.2003-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
มอก.2004-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ความปลอดภัยของชุดโพรบมือถือสำหรับการวัดและการทดสอบทางไฟฟ้า
มอก.2005-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบคล้องชนิดมือถือ
มอก.2006-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อนึ่งอัดไอน้ำสำหรับการเตรียมวัสดุทางการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ
มอก.2007-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อนึ่งอัดไอน้ำและเครื่องฆ่าเชื้อใช้ก๊าซพิษสำหรับการเตรียมวัสดุการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ
มอก.2008-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฆ่าเชื้ออบแห้งที่ใช้กับอากาศร้อนหรือก๊าซเฉื่อยร้อนที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
มอก.2009-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องผสมและเครื่องกวนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
มอก.2010-2543 : ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอะตอมิกสเปกโทรมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้การทำให้เป็นละอองและการทำให้เกิดไอออนด้วยความร้อน
มอก.2013-2543 : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าทอดแบบลึกเชิงพาณิชย์
มอก.2028-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
มอก.2029-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F
มอก.2030-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่แบบมีตัวระบายความร้อน - ระดับการประเมิน H
มอก.2031-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
มอก.2032-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F
มอก.2033-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่
มอก.2034-2543 : ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E
มอก.2035-2543 : คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก
มอก.2037-2543 : เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองวางราย
มอก.2038-2543 : วัสดุยารอยต่อแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อนสำหรับผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
มอก.2040-2543 : สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 มิลลิเมตรและขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์
มอก.2041-2543 : สายร่วมแกนและข้อต่อ เล่ม 3 สายร่วมแกน 14 mm และข้อต่อเฮอร์มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม
มอก.2042-2543 : สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 4 สายร่วมแกน 21 มิลลิเมตร และขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 9/21) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 6/21)
มอก.2043-2543 : สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 มิลลิเมตร และที่รองรับขั้ว
มอก.2044-2543 : ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป
มอก.2049-2543 : ใยแก้วนำแสง เล่ม 2 ข้อกำหนดรายการผลิตภัณฑ์
มอก.2050-2548 : เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1-1 : ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
มอก.2052-2548 : เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3 : ข้อกำหนดคุณลักษณะเคเบิลภายนอกอาคาร
มอก.2053-2543 : ตัวลดทอนสัญญาณใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
มอก.2054-2543 : ตัวลดทอนสัญญาณใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายการ
มอก.2055-2543 : อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
มอก.2056-2543 : อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบสำหรับแสดงรายละเอียดข้อกำหนด
มอก.2057-2543 : อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 2 ข้อกำหนดรายการแยกย่อย : อุปกรณ์แยกกิ่งแบบไม่เลือกช่วงความยาวคลื่น
มอก.2058-2543 : อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 3 ข้อกำหนดรายการแยกย่อย : อุปกรณ์แยกกิ่งแบบเลือกช่วงความยาวคลื่น
มอก.2059-2552 : สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
มอก.2061-2544 : ซองจดหมายที่ใช้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย
มอก.2064-2544 : อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มอก.2065-2544 : วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มอก.2068-2548 : เฮกเซนอุตสาหกรรม
มอก.2069-2544 : ตัวทำละลายยาง
มอก.2075-2544 : แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 9 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นที่อ่อนตัวได้มีการเชื่อมต่อทะลุ
มอก.2076-2552 : เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน - ขีดจำกัดและวิธีวัด
มอก.2078-2544 : น้ำมันผิวมะกรูด
มอก.2079-2544 : น้ำมันใบมะกรูด
มอก.2080-2544 : น้ำมันโหระพา
มอก.2081-2552 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล: ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ไม่แข็ง ระดับการประเมิน EZ
มอก.2082-2552 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล:ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน EZ
มอก.2083-2544 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว
มอก.2084-2552 : กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
มอก.2085-2544 : เกลือบริโภค
มอก.2086-2544 : เกลือบริโภคบริสุทธิ์
มอก.2087-2544 : ฟิล์มติดกระจก
มอก.2088-2544 : สุรากลั่น
มอก.2089-2544 : ไวน์
มอก.2090-2544 : เบียร์
มอก.2091-2544 : อ่างอาบน้ำโลหะเคลือบพอร์ซเลน
มอก.2093-2544 : ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร
มอก.2094-2544 : ไตรโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.2103-2544 : แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 10 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้าชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ
มอก.2104-2544 : แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 11 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ
มอก.2105-2544 : แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 12 ข้อกำหนดสำหรับมวลแผงที่มีการซ้อนกันหลายชั้น (แผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นกึ่งการผลิต)
มอก.2106-2544 : ซิงก์ออกไซด์สำหรับอาหารและยา
มอก.2107-2544 : หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ
มอก.2108-2544 : ภาชนะ เครื่องใช้ และฟิล์มไนลอนสำหรับอาหาร
มอก.2109 เล่ม 1-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2109 เล่ม 2-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม)
มอก.2109 เล่ม 3-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึกกันเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบการมาตรฐานฟิวส์ A ถึง F
มอก.2109 เล่ม 4-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิงส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
มอก.2109 เล่ม 5-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
มอก.2109 เล่ม 6-2559 : ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์
มอก.2115-2545 : ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ
มอก.2116-2545 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น
มอก.2117-2545 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
มอก.2118-2545 : ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม
มอก.2119-2556 : น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม
มอก.2121-2545 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
มอก.2122-2545 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประตูเดี่ยว
มอก.2123-2545 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานวงจรขยายกำลัง
มอก.2124-2545 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานเปิดปิดวงจร
มอก.2125-2545 : เทคนิคการติดตั้งบนพื้นผิว-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 9 ทรานซิสเตอร์สองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน
มอก.2126-2545 : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 10 ข้อกำหนดคุณลักษณะร่วมสำหรับอุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม
มอก.2130-2545 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
มอก.2131-2545 : เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด
มอก.2132-2545 : เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นลอน
มอก.2133-2545 : ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
มอก.2135-2545 : เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต
มอก.2136-2545 : แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ
มอก.2137-2559 : เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2138-2559 : เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
มอก.2141-2546 : อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
มอก.2142-2546 : ถาดรองอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
มอก.2143-2546 : สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์
มอก.2144-2546 : สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์
มอก.2145-2546 : สังกะสีกันกร่อนหล่อและรีด
มอก.2146-2546 : นมเปรี้ยว
มอก.2147-2546 : ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
มอก.2148-2546 : ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มอก.2149-2546 : ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ
มอก.2150-2546 : พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว
มอก.2151-2555 : พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป
มอก.2152-2547 : พอลิไวนิลคลอไรด์แข็งผสมเสร็จ
มอก.2153-2547 : พอลิไวนิลคลอไรด์อ่อนผสมเสร็จ
มอก.2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
มอก.2156-2547 : มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
มอก.2157-2547 : มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง
มอก.2158-2547 : ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้สัก
มอก.2159-2547 : ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์
มอก.2160-2546 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
มอก.2161-2547 : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.2162-2556 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.2167-2549 : เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-30 : เคเบิลนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมสำหรับการต่อข้ามทะเลสาบและแม่น้ำ
มอก.2168-2547 : ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 2 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
มอก.2182-2547 : ถ้วยแก้วตวงยา
มอก.2183-2547 : เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดี่ยว
มอก.2184-2547 : เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดซ้ำ
มอก.2185-2547 : เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.2187-2547 : รอยต่อแนวระดับแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูปชนิดธรรมดากับพื้นคอนกรีต-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท
มอก.2188-2547 : รอยต่อแนวดิ่งแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูป 2 ส่วน ชนิดธรรมดา-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท
มอก.2196-2547 : งานท่อ-ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1
มอก.2197-2547 : ข้อต่อเหล็กกล้าไม่เจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1
มอก.2199-2547 : อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
มอก.2200-2547 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน
มอก.2201-2547 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน
มอก.2203-2558 : กระจกลวดลาย
มอก.2204-2547 : ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 11 ความปลอดภัย
มอก.2205-2548 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์
มอก.2206-2547 : บุหงาโพต์พูร์รี
มอก.2207-2547 : รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้
มอก.2208-2547 : น้ำแร่ธรรมชาติ
มอก.2209-2548 : อิมัลซิฟายด์แอสฟัลต์เคลือบหลังคา
มอก.2210-2556 : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดฟิลม์บาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
มอก.2213-2552 : อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
มอก.2215-2548 : สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา
มอก.2218-2548 : เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด - เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียม สำหรับการใช้งานแบบพกพา
มอก.2219-2548 : แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า
มอก.2220-2548 : ลวดอะลูมิเนียมเจือแมกนีเซียม-ซิลิคอน สำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
มอก.2221-2548 : ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับตัวนำตีเกลียว
มอก.2222-2548 : ลวดอะลูมิเนียมดึงรีดแข็งสำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
มอก.2223-2558 : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
มอก.2224-2548 : ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน
มอก.2225-2548 : อ่างอาบน้ำวน
มอก.2226-2548 : แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
มอก.2227-2548 : เครื่องใช้ทองบรอนซ์: ช้อน ส้อม และมีด
มอก.2228-2558 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบบรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่องสำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง
มอก.2229-2548 : สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน
มอก.2230-2548 : หลอดรังสีแคโทด เฉพาะด้านความปลอดภัยทางกล
มอก.2231-2550 : ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
มอก.2232-2548 : ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์
มอก.2233-2548 : หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป
มอก.2234-2557 : หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.2235-2557 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.2236-2548 : ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2237-2548 : บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
มอก.2238-2548 : เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.2241-2548 : สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน
มอก.2242-2548 : การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
มอก.2243-2548 : เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น
มอก.2244-2548 : เหล็กลวดสำหรับทำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม
มอก.2252-2548 : สารขัดเงาสีรถยนต์
มอก.2253-2548 : ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
มอก.2254-2548 : สีลวดลาย
มอก.2256-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับเคลือบอิแนเมล
มอก.2257-2549 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง
มอก.2258-2549 : โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว
มอก.2259-2549 : สีไมเคเชียสไอร์ออนออกไซด์
มอก.2261-2549 : เสื้อชั้นในชาย
มอก.2262-2549 : กางเกงชั้นในชาย
มอก.2263-2549 : ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - ข้อกำหนด
มอก.2264-2549 : มลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อ ขึ้นไป
มอก.2265-2549 : สารขัดเรียบสีรถยนต์
มอก.2266-2549 : แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2272-2549 : ท่อช่วยหายใจ
มอก.2273-2549 : แอนไฮดรัสเททระโซเดียมไพโรฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.2274-2549 : ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์
มอก.2275-2549 : สีพาสเทลน้ำมัน
มอก.2280-2549 : อุปกรณ์สะท้อนแสงของยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2281-2549 : อุปกรณ์ส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2282-2549 : โคมไฟเลี้ยวยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2283-2549 : โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าและด้านท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2284-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H1 H2 H3 HB3 HB 4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 และ/หรือ H11)
มอก.2285-2549 : โคมไฟหน้าตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์
มอก.2286-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H4)
มอก.2287-2549 : โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2288-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์แบบฮาโลเจนชนิดผนึกสนิท (HSB)
มอก.2289-2549 : หลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2290-2549 : โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2291-2549 : โคมไฟจอดของยานยนต์
มอก.2292-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ
มอก.2293-2549 : แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์
มอก.2294-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบอสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
มอก.2295-2549 : โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
มอก.2296-2549 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก-รูสำหรับหมุดเกลียวที่มีเกลียวอสมมาตรและฐานหัวจม
มอก.2297-2549 : ไส้กรอกโบโลนญา
มอก.2298-2549 : ไส้กรอกฮอตดอก
มอก.2299-2549 : ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์
มอก.2300-2549 : ไส้กรอกเวียนนา
มอก.2301-2549 : ยางล้ออากาศยาน
มอก.2302-2549 : อิริโทรไมซินเอทิลซักซิเนต
มอก.2303-2549 : แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่
มอก.2304-2552 : แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
มอก.2305-2549 : ห้ามล้อสำหรับรถยนต์นั่ง
มอก.2306-2549 : ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่า 4 ล้อ
มอก.2307-2549 : อุปกรณ์ต่อพ่วงเชิงกลสำหรับรถยนต์
มอก.2308-2549 : มาตรความเร็วสำหรับยานยนต์ และการติดตั้ง
มอก.2309-2556 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2310-2556 : หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังาน
มอก.2311-2549 : ถังบรรจุก๊าซ-ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์
มอก.2312-2549 : เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.2313-2549 : ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
มอก.2314-2549 : แผ่นผนังอะลูมิเนียม
มอก.2316-2549 : เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง
มอก.2317-2549 : ทุเรียนทอดกรอบ
มอก.2318-2549 : ทุเรียนกวน
มอก.2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
มอก.2324-2549 : เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์
มอก.2325-2550 : อนุกรมมาตรฐานยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด
มอก.2325 เล่ม 1-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและบทนิยาม
มอก.2325 เล่ม 3-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 3 ลิ้นกันกลับ
มอก.2325 เล่ม 4-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 4 ลิ้นเปิด-ปิดด้วยมือ
มอก.2325 เล่ม 5-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 5ลิ้นหัวถังเปิด-ปิดด้วยมือ
มอก.2325 เล่ม 6-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ
มอก.2325 เล่ม 7-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 7 หัวฉีดก๊าซ
มอก.2325 เล่ม 8-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 8 อุปกรณ์แสดงค่าความดัน
มอก.2325 เล่ม 9-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 9 อุปกรณ์ปรับความดัน
มอก.2325 เล่ม 10-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 10 อุปกรณ์ปรับการไหลของก๊าซ
มอก.2325 เล่ม 11-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 11 อุปกรณ์ผสมก๊าซ/อากาศ
มอก.2325 เล่ม 12-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 12 ลิ้นระบายความดัน
มอก.2325 เล่ม 13-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 13 อุปกรณ์ระบายความดัน
มอก.2325 เล่ม 14-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 14 ลิ้นป้องกันการไหลเกิน
มอก.2325 เล่ม 15-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 15 เรือนกักก๊าซและท่ออ่อนระบายก๊าซ
มอก.2325 เล่ม 16-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 16 ท่อเชื้อเพลิงคงตัว
มอก.2325 เล่ม 17-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 17 ท่อเชื้อเพลิงยืดหยุ่น
มอก.2325 เล่ม 18-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 18 ตัวกรอง
มอก.2325 เล่ม 19-2550 : ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 19 ข้อต่อ
มอก.2329-2550 : ลูกฟุตซอล
มอก.2330-2550 : กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์
มอก.2332-2550 : บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : วิธีวัดประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2333 เล่ม 1-2550 : ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
มอก.2334-2557 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2335-2558 : รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซค์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า
มอก.2336-2552 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)
มอก.2337-2557 : บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2338-2550 : โคมไฟสำหรับรถจักรยานยนต์เสริมเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ และที่มีลักษณะคล้ายกัน
มอก.2339-2550 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์
มอก.2340-2555 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลโวลต์ และ 18/30 (36) กิโลโวลต์
มอก.2341-2555 : สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์
มอก.2342-2550 : น้ำยาบ้วนปาก
มอก.2345-2550 : ธูป
มอก.2346-2550 : เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
มอก.2347-2550 : อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์
มอก.2349-2550 : ไคติน
มอก.2351-2550 : ไคโตซาน
มอก.2355-2550 : มลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
มอก.2356-2550 : แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง
มอก.2357-2550 : ท่ออะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) ทนความดัน
มอก.2358-2550 : เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับใช้งานทั่วไป-เครื่องมือวัดและการวัด
มอก.2359-2550 : เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-รูปร่างพื้นฐานและรูปร่างจริงสูงสุด
มอก.2360-2550 : เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-ผังทั่วไป
มอก.2361-2550 : เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
มอก.2362-2550 : เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-มิติพื้นฐาน
มอก.2364-2551 : อะคริลิกเรซินวาร์นิช
มอก.2365-2551 : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดพอลิเมอร์
มอก.2366-2551 : กับดักเสิร์จ เล่มที่ 4 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
มอก.2367-2551 : ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บเชื่อมสำหรับส่งน้ำมัน ก๊าซ และของเหลวความดันสูง
มอก.2368-2551 : บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด
มอก.2369-2551 : กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.2370-2551 : คันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ : การป้องกันการโจรกรรม
มอก.2371-2551 : โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2373-2551 : ลังพลาสติกสำหรับบรรจุผักและผลไม้
มอก.2375-2551 : ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.2376-2551 : แอนไฮดรัสโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
มอก.2377-2559 : แผ่นยางปูพื้น
มอก.2378-2559 : บล็อกยางปูพื้น
มอก.2379-2551 : ยางอุดรอยต่อคอนกรีต
มอก.2380 เล่ม 2(1)-2555 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(1) การทดสอบ - การทดสอบ A : ความเย็น
มอก.2380 เล่ม 2(2)-2555 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(2) การทดสอบ - การทดสอบ B : ความร้อนแห้ง
มอก.2381 เล่ม 2(27)-2556 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(27) การทดสอบ - การทดสอบ Ea และคำแนะนำ: การช็อก
มอก.2380 เล่ม 2(30)-2553 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(30) การทดสอบ - การทดสอบ Db : วัฏจักรร้อนชื้น (วัฏจักร 12 h + 12 h)
มอก.2380 เล่ม 2(32)-2556 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(32) การทดสอบ - การทดสอบ Eb : การตกอิสระ
มอก.2380 เล่ม 2(5)-2555 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(5) การทดสอบ - การทดสอบ Sa : การแผ่รังสีอาทิตย์จำลองที่ระดับพื้นดินและคำแนะนำสำหรับการทดสอบการแผ่รังสีอาทิตย์
มอก.2380 เล่ม 2(52)-2552 : การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(52) การทดสอบ – การทดสอบ Kb : ละอองน้ำเกลือ (สารละลายโซเดียมคลอไรด์) เป็นวัฏจักร
มอก.2381 ล1(5)-2557 : การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบการจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ
มอก.2381 เล่ม 11(10)-2553 : การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(10) เปลวไฟ ทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟแนวระดับและแนวดิ่ง 50 วัตต์
มอก.2381 เล่ม 2(10)-2555 : การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (10) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-เครื่องทดสอบลวดรุ่งแสงและวิธีดำเนินการทดสอบร่วม
มอก.2382-2551 : อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค ดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน
มอก.2383-2551 : พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
มอก.2384-2551 : ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์
มอก.2385-2551 : สายต่อใช้ในการแพทย์
มอก.2386-2553 : สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต
มอก.2387-2553 : สีรองพื้นกันสนิม
มอก.2388-2556 : ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคไฟฟ้า-การหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว,ปรอท, แคดเมียม,โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์, พอลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล, พอลิโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์)
มอก.2389-2551 : เก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรม
มอก.2391-2551 : สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์
มอก.2392-2551 : เครื่องกรองน้ำดื่ม
มอก.2398 เล่ม 1-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
มอก.2398 เล่ม 2-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า
มอก.2398 เล่ม 3-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน้ำ ความพรุนปรากฏความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความหนาแน่นรวม
มอก.2398 เล่ม 4-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 วิธีหามอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก
มอก.2398 เล่ม 5-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้านแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
มอก.2398 เล่ม 6-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ
มอก.2398 เล่ม 7-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
มอก.2398 เล่ม 8-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
มอก.2398 เล่ม 9-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
มอก.2398 เล่ม 10-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 วิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
มอก.2398 เล่ม 11-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 วิธีหาความทนการรานของกระเบื้องชนิดเคลือบ
มอก.2398 เล่ม 12-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 วิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็ง
มอก.2398 เล่ม 13-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาความทนสารเคมี
มอก.2398 เล่ม 14-2553 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
มอก.2398 เล่ม 15-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 วิธีหาค่าตะกั่วและแคดเมียมของกระเบื้องชนิดเคลือบ
มอก.2398 เล่ม 16-2551 : กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี
มอก.2399-2551 : การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์
มอก.2400-2551 : การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์
มอก.2404 เล่ม 1-2556 : คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2404 เล่ม 2-2556 : คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2 คู่เต้าเชื่อมโยงสำหรับบริภัณฑ์ในที่อยู่อาศัยและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน
มอก.2422-2551 : ไม้เทเบิลเทนนิส
มอก.2423-2552 : ไม้ยางพาราแปรรูป
มอก.2424-2552 : หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
มอก.2426-2552 : เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน
มอก.2427-2552 : ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
มอก.2428-2552 : ปากกาลูกลื่นและไส้ปากกาลูกลื่น : ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2429-2552 : ผ้าเดนิมฝ้าย
มอก.2430-2552 : โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจากภายใน สำหรับอาคาร
มอก.2431-2555 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าปรับ
มอก.2432-2555 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
มอก.2433-2555 : สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษสถานพยาบาล
มอก.2435-2552 : เสื้อผ้าเด็ก
มอก.2436-2552 : ผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต
มอก.2437-2552 : ผ้าสำหรับชุดทำงานในสำนักงานและชุดทำงานอาชีพ
มอก.2438-2552 : ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
มอก.2439-2552 : เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2441-2552 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต
มอก.2442-2552 : สีอิมัลชันพองตัวกันไฟ
มอก.2452-2552 : หมุดเกลียวพร้อมก้านไม่มีหัวเกลียวชนิดมีร่องผ่า
มอก.2454-2552 : สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน - อนุกรมขนาดเล็ก
มอก.2455-2552 : หลุมสี่แฉกสำหรับหมุดเกลียว
มอก.2456-2552 : สลักเกลียวยึดชนิดมีร่องผ่าแบบปลายเรียบ
มอก.2457 เล่ม 1-2552 : ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 1 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้างสำหรับใช้งานทั่วไป
มอก.2457 เล่ม 3-2552 : ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 3 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้างสำหรับใช้งานพิเศษ
มอก.2458-2552 : หมุดเกลียวหัวกะทะกับหลุมสี่แฉกชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A
มอก.2459 เล่ม 1-2552 : หมุดเกลียวหัวจมแบน (หัวแบบทั่วไป) กับหลุมสี่แฉก ชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A เล่ม 1 เหล็กกล้าชั้นสมบัติ 4.8
มอก.2460-2553 : วิธีหาดัชนีการเกิดรอยเชิงความทนและเชิงเปรียบเทียบของวัสดุฉนวนแข็ง
มอก.2461-2552 : ตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2476-2552 : ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน
มอก.2477-2552 : ถุงฝายยาง
มอก.2478-2552 : ยางผสมเสร็จสำหรับการหล่อดอกยางแบบร้อนของยางรถยนต์เชิงพาณิชย์
มอก.2479-2552 : ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี
มอก.2480-2552 : หน้ากากใช้ครั้งเดียวลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
มอก.2481-2552 : เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า
มอก.2482-2552 : ลวดทองแดงกลมเคลือบ ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2483-2553 : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-4 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิกในระบบ จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 16 แอมแปร์
มอก.2484-2553 : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-11 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าและการกะพริบ ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ -บริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ฃ 75 แอมแปร์ และ
มอก.2485-2553 : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-12 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากบริภัณฑ์ ที่ต่อเข้ากับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ ที่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามากกว่า 16 แอมแปร์ และไม่เกิน 75 แอมแปร์ต่อเฟส
มอก.2486-2553 : โคมไฟส่องปาก
มอก.2487-2553 : พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ : เรซินและคอมพาวนด์
มอก.2488-2553 : ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก
มอก.2489 เล่ม 1-2553 : วิธีทดสอบทินเนอร์ เล่ม 1 : การทดสอบสีเซย์โบลต์
มอก.2489 เล่ม 2-2553 : วิธีทดสอบทินเนอร์ เล่ม 2 :การวิเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟ
มอก.2490-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ำบริโภค
มอก.2491-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม
มอก.2492-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับน้ำมันและไขมันบริโภค
มอก.2493 เล่ม 1-2554 : ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ
มอก.2493 เล่ม 2-2556 : ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
มอก.2494-2553 : น้ำมันละหุ่งขจัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
มอก.2495-2553 : กรดไขมันละหุ่งขจัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
มอก.2496-2553 : พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
มอก.2497-2553 : พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
มอก.2498-2553 : ปลาสเตอร์แบบม้วน : กระดาษ
มอก.2499-2553 : ปลาสเตอร์แบบม้วน : พลาสติก
มอก.2500-2553 : ผ้าทอกันเปื้อน
มอก.2501-2553 : สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
มอก.2502-2553 : พรมทอ
มอก.2503-2553 : พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ : คอมพาวนด์
มอก.2504-2553 : กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
มอก.2505-2553 : ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
มอก.2506-2553 : ดอกยางสำเร็จรูปสำหรับการอัดโครงยางของยางรถยนต์เชิงพาณิชย์
มอก.2507-2553 : ยางกันเรือกระแทกรูปตัวดีและรูปจัตุรัส
มอก.2509-2554 : การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้การควบคุมสภาวะการหมัก
มอก.2513-2553 : เข็มฉีดยาทางทันตกรรมปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
มอก.2514-2553 : สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
มอก.2515-2555 : สีเคลือบเงาชนิดน้ำ
มอก.2516-2553 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกหัวจมฐานทรงกรวย
มอก.2517-2553 : หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มนำ
มอก.2518-2556 : ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
มอก.2519-2555 : วิธีการวัดและระบุสมบัติสีที่ปรากฎของแหล่งกำเนิด
มอก.2520 เล่ม 1-2553 : การยศาสตร์-การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงคน เล่ม 1 : การยกและการขนย้าย
มอก.2521 เล่ม 1-2553 : การวัดสัดส่วนร่างกายพื้นฐานสำหรับการออกแบบเชิงเทคโนโลยี เล่ม 1 : บทนิยามและตำแหน่งการวัดสัดส่วนร่างกาย
มอก.2522-2553 : ไม้แบดมินตัน
มอก.2523-2553 : ข้อแนะนำการจัดระดับคุณภาพทับทิม
มอก.2524-2553 : ข้อแนะนำการจัดระดับคุณภาพไพลิน
มอก.2525-2554 : วิธีการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแตะและกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำป้องกัน
มอก.2526-2554 : ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้ความดัน
มอก.2527-2553 : สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง
มอก.2528 เล่ม 1-2553 : หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ
มอก.2528 เล่ม 2-2553 : หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 2 วิธีชักตัวอย่างหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟ
มอก.2528 เล่ม 3-2553 : หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟ
มอก.2529-2555 : สีจราจรชนิดน้ำ
มอก.2530-2554 : แผ่นอะคริลิกหล่อเชื่อมขวางสำหรับอ่างอาบน้ำและถาดรองอาบน้ำเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย
มอก.2531-2553 : ข้อกำหนดด้านการสลายตัวได้ทางชีวภาพของพลาสติก
มอก.2532-2556 : สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
มอก.2533-2554 : การป้องกันบุคคลและบริภัณฑ์ด้วยเปลือกหุ้ม - โพรบสำหรับทวนสอบ
มอก.2534-2556 : ศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
มอก.2535-2555 : การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
มอก.2536-2555 : ข้อกำหนดการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
มอก.2537-2556 : เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - วิธีวัดสมรรถนะ
มอก.2538-2555 : การจัดวางระบบการต่อลงดินและการต่อประสานให้ศักย์เท่ากันสำหรับสิ่งติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอก.2539-2554 : การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน สำหรับอาคาร
มอก.2541 เล่ม 2-2555 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 2 ประตูทนไฟและชุดแผ่นปรับลมสำหรับช่องเปิด
มอก.2541 เล่ม 3-2555 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 3 การอุดปิดช่องเปิดเพื่อกันไฟลาม
มอก.2541 เล่ม 4-2555 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 4 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
มอก.2541 เล่ม 5-2555 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร
มอก.2541 เล่ม 6-2555 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ
มอก.2541 เล่ม 7-2559 : ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 หลักปฏิบัติขอศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร
มอก.2542 เล่ม 2-2556 : อาคารคอนกรีต เล่ม 2 วัสดุที่ใช้ในอาคารคอนกรีต
มอก.2543-2555 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2)
มอก.2544-2555 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S)
มอก.2545-2555 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2546-2555 : สัญญาณเสียงแจ้งเหตุอันตรายในบริเวณสาธารณะและบริเวณปฏิบัติงาน
มอก.2547-2555 : แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
มอก.2548-2554 : กระบอกฉีดยาคาร์ทริดจ์ทางทันตกรรม
มอก.2549-2557 : ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
มอก.2551-2555 : โครงร่างเริ่มต้นกระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์ - แบบจำลองการอ้างอิงกระบวนการและแบบจำลองการประเมินกระบวนการ
มอก.2552-2554 : ระบบการทำรหัสหลอดไฟฟ้าระหว่างประเทศ
มอก.2553-2554 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก : แผ่นโลกะยึดกระดูกมีรู และเบ้ารับสำหรับหมุดเกลียวหัวจมฐานทรงกรวย
มอก.2554-2555 : เครื่องสูบโรโตไดนามิก - การทดสอบเพื่อการยอมรับด้านสมรรถนะเชิงไฮดรอลิก - เกรด 1 และ เกรด 2
มอก.2556-2554 : เส้นด้ายยาง
มอก.2557-2554 : ท่อยางและอุปกรณ์ส่งน้ำเข้าเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน
มอก.2558-2555 : ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
มอก.2559-2554 : พอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม
มอก.2560-2554 : การทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์
มอก.2561-2555 : การป้องกันรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี
มอก.2562-2556 : ข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
มอก.2563-2555 : การจัดการหน่วยดับเพลิงสำหรับสถานประกอบการ
มอก.2564-2555 : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : การติดตั้ง
มอก.2565-2555 : ข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
มอก.2566-2554 : แถบพลาสติกสำหรับรัดของ
มอก.2567-2554 : เชือกใยพอลิเอไมด์
มอก.2568-2555 : ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร : รูปตัวยู
มอก.2569-2555 : ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด
มอก.2570-2555 : รถเข็นนั่งไฟฟ้า
มอก.2572-2555 : การติดตั้งทางไฟฟ้า - ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
มอก.2573-2555 : เครื่องหมายปุ่มบนพื้นทาง : หมุดสะท้อนแสง
มอก.2574-2555 : การเก็บและวิเคราะห์อนุภาคแขวนลอยในอากาศในสภาวะแวดล้อมการทำงาน
มอก.2575 เล่ม 1- 2555 : ข้อแนะนำในการเลือก การใช้ การดูแล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เล่ม 1 อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
มอก.2576-2555 : การติดตั้งระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
มอก.2577-2556 : วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง
มอก.2578-2555 : เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2579 เล่ม 1-2556 : วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-วิธีทดสอบ เล่ม 1 การทดสอบเนื้อโลหะเชื่อมของชิ้นทดสอบที่เป็นเหล็กกล้า นิกเกิล และโลหะเจือนิกเกิล
มอก.2579 เล่ม 2-2556 : วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-วิธีทดสอบ เล่ม 2 การเตรียมตัวอย่างชิ้นทดสอบสำหรับเทคนิคการเชื่อมเดียวและสองเที่ยว
มอก.2579 เล่ม 3-2556 : วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-วิธีทดสอบ เล่ม 3 การทดสอบเพื่อจำแนกความสามารถเชื่อมในแนวการเชื่อมต่างๆ และการซึมลึกในรอยเชื่อมมุม
มอก.2580 เล่ม 1-2555 : คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 ข้อกำหนดสำหรับการสร้าง
มอก.2580 เล่ม 2-2555 : คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ
มอก.2581-2556 : ระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับโรงสีข้าว-ข้อกำหนด
มอก.2582 เล่ม 1-2555 : วัสดุโลหะ-การทดสอบการกระแทกชาร์ปี เล่ม 1 วิธีทดสอบ
มอก.2583-2556 : แผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ
มอก.2584-2556 : แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์
มอก.2585-25xx : ตัวควบคุมทางไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.2586 เล่ม 1-2557 : เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง สำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยามคุณลักษระที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ
มอก.2586 เล่ม 2 : เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง สำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 บริภัณฑ์ทดสอบ
มอก.2587-2556 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม
มอก.2588-2556 : กาต้มน้ำไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2589-2556 : เตาไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2590-2557 : เตารีดไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2591 เล่ม 1 : การประสานฉนวนสำหรับบริภัณฑ์ภายในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการ และทดสอบ
มอก.2591 เล่ม 3 : การประสานฉนวนสำหรับบริภัณฑ์ภายในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 การใช้การเคลือบ การหลอมฝังหรือการหล่อขึ้นรูปสำหรับการป้องกันมลพิษ
มอก.2592 เล่ม 14 : ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 14 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุค่าคงที่ สำหรับระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มอก.2593 เล่ม 1 : สวิตซ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.2594-2556 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
มอก.2595-2556 : ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ
มอก.2596 เล่ม 1-2556 : ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป
มอก.2597-2556 : งานเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - ตำแหน่งการเชื่อม
มอก.2598-2556 : การทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลายสำหรับวัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทก - ตำแหน่งชิ้นทดสอบ ทิศทางของรอยบากและการตรวจสอบ
มอก.2599-2556 : ถุงเท้าใช้งานหนัก
มอก.2600-2556 : กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว
มอก.2601-2556 : คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ
มอก.2603 เล่ม 1-2556 : ความปลอดภัยของตัวแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.2603 เล่ม 2-2556 : ความปลอดภัยของตัวแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับตัวผกผัน
มอก.2604 เล่ม 1-2556 : การให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 1 เกณฑ์วิธีร้องขอและตอบกลับ
มอก.2604 เล่ม 2-2556 : การให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 2 การระบุตำแหน่งด้วยการอ้างอิงที่ตั้ง
มอก.2604 เล่ม 3-2556 : การให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 3 การเข้ารหัสเหตุการณ์และสารสนเทศสภาพจราจร
มอก.2605-2556 : รถจักรยานยนต์ : เฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
มอก.2606-2557 : ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ลักษณะของการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า
มอก.2607-2557 : ขั้นตอนการทดสอบระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของตัวผกผันที่ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้า
มอก.2608-2557 : ชุดผ้าเบรกสำหรับยานยนต์
มอก.2609-2557 : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
มอก.2610-2556 : ยูนิตทำฟัน
มอก.2611-2556 : วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
มอก.2613-2557 : กายอุปกรณ์เทียม-การทดสอบโครงสร้างของกายอุปกรณ์เทียมรยางค์ล่าง-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ
มอก.2614-2557 : กายอุปกรณ์เทียม-การทดสอบโครงสร้างของข้อสะโพกเทียม
มอก.2618-2557 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2619-2556 : กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา
มอก.2620-2556 : แนวทางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์น้ำ
มอก.2624 เล่ม 1-2557 : สมรรถนะดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
มอก.2626-2558 : วิธีการประเมินยางครัมบ์วัลคาไนซ์
มอก.2627-2558 : การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนต์)
มอก.2629 เล่ม 1-2557 : บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะที่สำคัญ
มอก.2630-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติ-การหาแรงยึดกับสิ่งทอ
มอก.2631-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติ-การหาความแข็ง(ความแข็งระหว่าง 10 IRHD ถึง 100 IRHd)
มอก.2632-2558 : ยางลาเทกซ์-การหาปริมาณของแข็ง
มอก.2633-2558 : น้ำยางข้น-การหาความเป็นด่าง
มอก.2634-2558 : น้ำยางข้น-การหาจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
มอก.2635-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติ-การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุและความต้านทานความร้อน
มอก.2636-2558 : ยาง-การหาปริมาณเถ้า
มอก.2637 เล่ม 1-2558 : ยางดิบ-การหาปริมาณสารระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีใช้เครื่องบดร้อนและเตาอบ
มอก.2638-2558 : ยาง-การหาปริมาณสิ่งสกปรก
มอก.2639 เล่ม 1-2558 : ยางไม่วัลคะไนซ์-การหาความหนืดด้วยเครื่องหาความหนืดแบบจานหมุนด้วยแรงเฉือน เล่ม 1 : การหาความหนืดมูนี
มอก.2640-2558 : น้ำยางข้น-การหาจำนวนกรดไขมันระเหย
มอก.2641-2558 : ยางลาเทกซ์-การหาปริมาณยางจับเป็นก้อน (ส่วนตกค้างบนตะแกรงร่อน)
มอก.2642 เล่ม 1-2558 : ยางไม่วัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก-ความทนต่อก๊าซโอโซน เล่ม 1 : การทดสอบด้วยความเคียดสถิตและความเคียดพลวัต
มอก.2643-2558 : ยางดิบและน้ำยางธรรมชาติ-การหาปริมาณไนโตรเจน
มอก.2644-2558 : น้ำยางข้น-การหาปริมาณกรดบอริก
มอก.2645-2558 : ยางวัลคะไนซ์-การหาผลต่อของเหลว
มอก.2646-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก-การหาค่ามอดุลัสเฉือนและแรงยึดกับแผ่นแข็ง-วิธีใช้แรงเฉือนด้วยแผ่นแข็ง 4 แผ่น
มอก.2647-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกที่มีสมบัติเป็นตัวนำและการถ่ายประจุได้-การวัดสภาพความต้านทาน
มอก.2648-2558 : ยางวัลคุไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก-การหาการยืดอยู่ตัวภายใต้ความยึดคงที่และการหาการยืออยู่ตัวความยือ และความคืบภายใต้แรงดึงคงที่
มอก.2649-2558 : ยางวัลคุไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก-ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตและผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัตินำไฟฟ้า-การหาความต้านทางทางไฟฟ้า
มอก.2650-2558 : ยางดิบ-การหาค่าดัชนีความอ่อนตัวของยาง
มอก.2651-2558 : ยางดิบ-การทดสอบดัชนีสี
มอก.2652 เล่ม 3-2558 : ยาง-การหาปริมาณโลหะโดยเครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี-เล่ม 3 : การหาปริมาณทองแดง
มอก.2652 เล่ม 4-2558 : ยาง-การหาปริมาณโลหะโดยเครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี-เล่ม 4 : การหาปริมาณแมงกานีส
มอก.2653-2558 : ยาง-ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดคงรูปของยาง
มอก.2654-2558 : ท่อยาง ท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ-การทดสอบแรงดลด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ
มอก.2655-2558 : ท่อยางและท่อพลาสติก-วิธีทดสอบการติดไฟ
มอก.2656-2558 : ท่อยางและท่อพลาสติก-การหาการส่งของเหลวผ่านผนังท่อ
มอก.2657-2558 : ท่อยางและท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ-ข้อแนะนำการคัดเลือก การจัดเก็บ การใช้งาน และการบำรุงรักษา
มอก.2658-2558 : ยาง-การปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการไทเทรต
มอก.2659-2558 : ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ-การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำด้วยวิธีโลวรีดัดแปร
มอก.2660-2558 : ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก-การทอสอบความแข็ง-บทนำและข้อแนะนำ
มอก.2661-2558 : ยาง-ข้อแนะนำการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
มอก.2662-2557 : สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีพื้นรองทับหน้า
มอก.2663-2557 : สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีทับหน้า
มอก.2664-2557 : สารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์
มอก.2665-2557 : เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ทางการแพทย์
มอก.2666-2558 : ยางถอนขนไก่
มอก.2667-2558 : แผ่นยางรองรางรถไฟ
มอก.2668-2558 : ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์ลิฟต์
มอก.2669-2558 : การเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การประกอบด้วยโลหะเติมบัดกรี และบัดกรีแข็ง - วิธีทดสอบทางกล
มอก.2670-2558 : การวิเคราะห์จุดตกผลึก- วิธีทั่วไป
มอก.2671-2558 : การกำหนดสัญลักษณ์โลหะเติมสำหรับการบัดกรี การบัดกรีแข็งและการเชื่อมบัดกรีแข็ง
มอก.2672-2558 : กระจกสะท้อนแสง
มอก.2673-2559 : กระทะไฟฟ้า-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2674-2559 : เตาอบไฟฟ้า-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2675-2558 : ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2676-2558 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป
มอก.2677 เล่ม 1-2558 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 1 : ข้อกำหนด
มอก.2677 เล่ม 2-2558 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 2 : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
มอก.2678-2558 : ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
มอก.2679 เล่ม 1-2558 : วัสดุโลหะ – การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 1 วิธีทดสอบ
มอก.2679 เล่ม 2-2559 : วัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์บีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 2 การพิสูจน์ยืนยันเครื่องทดสอบ
มอก.2679 เล่ม 3-2559 : วัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์บีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 3 การเตรียมและลักษณะเฉพาะของชิ้นงานทดสอบรอยบากรูปตัว V สำหรับการพิสูจน์ยืนยันทางอ้อมของเครื่องทดสอบการกระแทกชนิดลูกตุ้ม
มอก.2680 เล่ม 1-2558 : การทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม – การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 1 เหล็กกล้า
มอก.2680 เล่ม 2-2558 : การทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม-การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 2 อะลูมิเนียมและอลูมิเนียมเจือ
มอก.2681-2558 : โลหะเติมสำหรับการบัดกรีแข็ง
มอก.2682-2558 : เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์
มอก.2683-2558 : พื้นสังเคราะห์
มอก.2684-2558 : แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นอัดรีด
มอก.2685-2558 : แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง
มอก.2686-2558 : ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน
มอก.2687-2558 : ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
มอก.2688-2558 : วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกสันหลัง
มอก.2689-2558 : ท่อเหล็กกล้าไร่สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง
มอก.2690-2558 : การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
มอก.2691 เล่ม 1-2558 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 1 แนวทางการระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนจากการผลิต
มอก.2691 เล่ม 2-2558 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 2 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะสำหรับวัสดุนาโนจากการผลิต
มอก.2691 เล่ม 3-2558 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 3 แนวทางการจัดกระทำ และกำจัดวัสดุนาโนอย่างปลอดภัย
มอก.2691 เล่ม 4-2558 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 4 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์-เคมี สำหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต
มอก.2691 เล่ม 5-2559 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน
มอก.2691 เล่ม 6-2558 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 6 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต
มอก.2691 เล่ม 7-2559 : นาโนเทคโนโลยี เล่ม 7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
มอก.2692 เล่ม 1-2558 : การเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การจำแนกประเภทของความไม่สมบูรณ์ทางเรขาคณิตในวัสดุโลหะ เล่ม 1 การเชื่อมหลอมละลาย
มอก.2693-2558 : ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้ส่งน้ำ - ข้อกำหนด
มอก.2694-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ-ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยลวดถักใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก-ข้อกำหนด
มอก.2695 เล่ม 1-2558 : ท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง-เล่ม 1 ท่อกึ่งแข็งใช้กับระบบจ่ายน้ำติดตั้งอยู่กับที่
มอก.2695 เล่ม 2-2558 : ท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง-เล่ม 2 ท่อกึ่งแข็งและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องสูบน้ำยานพาหนะ
มอก.2696-2558 : ท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน-ข้อกำหนด
มอก.2697-2558 : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบพวงมาลัยเสริมกำลังของรถยนต์-ข้อกำหนด
มอก.2698-2558 : โลหะเจือสำหรับบัดกรี - ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์
มอก.2699-2558 : วิธีชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์
มอก.2700-2558 : ตู้แช่แสดงสินค้า : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2701-2559 : ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์
มอก.2702-2559 : ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต
มอก.2703-2559 : กาวซีเมนต์
มอก.2704-2559 : ผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ
มอก.2706-2559 : มอร์ตาสำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา
มอก.2707-2558 : ถังก๊าซ-ถังอลูมิเนียมเจือมีรอบเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก-การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ
มอก.2708-2558 : วัสดุผลึกคลองรากฟัน
มอก.2709-2558 : วัสดุบูรณะฟันกลุ่มพอลิเมอร์
มอก.2713-2559 : การบัดกรีแข็งสำหรับการใช้กับอากาศยานและอวกาศยาน - การทดสอบเพื่อรองรับคุณสมบัติช่างบัดกรีแข็งและผู้ปฏิบัติงานบัดกรีแข็ง - การบัดกรีแข็งชิ้นส่วนประกอบที่เป็นโลหะ
มอก.2715-2559 : หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน
มอก.2716-2559 : โลหะการบัดกรีแข็ง – ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง
มอก.2717-2559 : เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม
มอก.2718-2558 : ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
มอก.2719-2558 : ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
มอก.2720-2558 : ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
มอก.2721-2559 : เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และการต้านทานการหมุน
มอก.2722-2559 : การเชื่อม - รอยต่องานเชื่อมหลอมละลายในเหล็กกล้า นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะเจือ (ไม่รวมการเชื่อมบีม) - ระดับคุณภาพของรอยเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์
มอก.2723-2559 : สารยึดฟันเทียม
มอก.2724-2559 : เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนมีลวดลาย
มอก.2725-2559 : ถุงนิ้วยาง
มอก.2726-2559 : ยางชะลอความเร็ว
มอก.2727-2559 : ยางปัดน้ำฝน
มอก.2728-2559 : ยางโอริง
มอก.2729 เล่ม 1-2559 : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพรังสีสำหรับรอยเชื่อม เล่ม 1 เทคนิครังสีเอกซ์ และแกมม่าด้วยฟิล์ม
มอก.2730 เล่ม 1-2559 : เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 1 ทั่วไป
มอก.2730 เล่ม 2-2559 : เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 2 เนื้อหาในวิดีทัศน์
มอก.2730 เล่ม 3-2559 : เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 3 พืชสมุนไพร
มอก.2730 เล่ม 4-2559 : เมตาดาตาสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม 4 ลายผ้าไทย
มอก.2731-2559 : แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
มอก.2732 เล่ม 1-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2732 เล่ม 2-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้
มอก.2732 เล่ม 3-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 ข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์
มอก.2732 เล่ม 4-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 4 บทนิยามและอักษรย่อ
มอก.2732 เล่ม 5-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 5 ตัวอย่างวิธีการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัย
มอก.2732 เล่ม 6-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 6 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2732 เล่ม 2 และ มอก. 2732 เล่ม 3
มอก.2732 เล่ม 7-2559 : ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 7 ภาพรวมของเทคนิคและตัวชี้วัด
มอก.2733-2559 : น้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ
มอก.2734 เล่ม 2-2559 : พลาสติก-อัตราส่วนชีวมวล เล่ม 2 การหาอัตราส่วนชีวมวลคาร์บอนชีวฐาน
มอก.2734 เล่ม 3-2559 : พลาสติก-อัตราส่วนชีวมวล เล่ม 3 การหาอัตราส่วนชีวมวลพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน
มอก.2736-2559 : กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ำ
มอก.2737-2559 : กระจกอบแข็งด้วยความร้อน
มอก.2738-2559 : เครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
มอก.2739-2559 : แผ่นยางปูสนามฟุตซอล
มอก.2735-2559 : มอร์ตาสำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา
มอก.2740 เล่ม 1-2559 : อุปกรณ์เดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน
มอก.2740 เล่ม 2-2559 : อุปกรณ์เดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า
มอก.2741-2559 : ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน
มอก.2742-2559 : การบัดกรีแข็ง-การทดสอบรับรองคุณสมบัติช่างบัดกรีแข็งและผู้ปฏิบัติงานบัดกรีแข็ง
มอก.2743-2559 : แท่นพลาสติกรองรับสินค้า
มอก.2744-2559 : หลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหารสำหรับอาหาร
มอก.2745-2559 : วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลิยูรีเทน
มอก.2746-2559 : ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2747-2559 : ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน
มอก.2749 เล่ม 1-2559 : เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์ - การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.2749 เล่ม 2-2559 : เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์ - การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 2 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และการสับเปลี่ยนได้สำหรับขาเสียบ และท่อหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสสลับ
มอก.2749 เล่ม 3-2559 : เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์ - การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 3 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และการสับเปลี่ยนได้สำหรับขาเสียบ และท่อหน้าสัมผัสคู่เต้าต่อยานยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง
มอก.2751 เล่ม 1-2559 : อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขา
มอก.2751 เล่ม 2-2559 : อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ
มอก.2751 เล่ม 3-2559 : อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน
มอก.2752 เล่ม 8-2559 : วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 : วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์
มอก.2752 เล่ม 17-2559 : วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 17 : การผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์และมอร์ตาร์ในสภาพเหลวด้วยเครื่องผสม
มอก.2753-2559 : เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียมร้อยละ 55 ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี
มอก.2759-2559 : กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม
มอก.2760-2559 : มีดผ่าตัดนิ้วล๊อก
มอก.2761-2559 : แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสำหรับใช้ในทางการแพทย์
มอก.2762-2559 : ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า
มอก.2763-2559 : กระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์
มอก.5064-2553 : ข้อแนะนำในการนำข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมมากำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มอก.9999-2556 : แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
มอก.10004-2558 : การบริหารงานคุณภาพ-ความพึงพอใจของลูกค้า-แนวทางสำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด
มอก.10005-2555 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการจัดทำแผนคุณภาพ
มอก.10006-2555 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการ
มอก.10013-2556 : แนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ
มอก.10017-2556 : ข้อแนะนำเทคนิคทางสถิติสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ
มอก.10018-2558 : การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและความสามารถของบุคลากร
มอก.14005-2555 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม:แนวทางสำหรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการใช้การประเมินผลสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
มอก.14006-2555 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม:แนวทางการรวมการออกแบบเชิงนิเวศ
มอก.14015-2554 : การจัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร
มอก.14031-2553 : การจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อแนะนำในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
มอก.14050-2554 : การจัดการสิ่งแวดล้อม : คำศัพท์
มอก.14051-2556 : การจัดการสิ่งแวดล้อม : บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ : กรอบทั่วไป
มอก.14063-2554 : การจัดการสิ่งแวดล้อม : การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม : แนวทางและตัวอย่าง
มอก.14064 เล่ม 1-2552 : ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
มอก.14064 เล่ม 2-2552 : ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อยหรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
มอก.14064 เล่ม 3-2552 : ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
มอก.14065-2552 : ก๊าซเรือนกระจก : ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอื่น ๆ
มอก.14971-2556 : เครื่องมือแพทย์ : การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์
มอก.17021-2-2557 : การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ-ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มอก.17021-3-2557 : การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ-ส่วนที่ 3 : ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
มอก.17027-2557 : การตรวจสอบและรับรอง-คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลซึ่งใช้สำหรับการรับรองบุคลากร
มอก.17088-2555 : ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้
มอก.19105-2559 : สารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ
มอก.19115-2548 : สารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล
มอก.19126-2559 : สารสนเทศภิศาสตร์ - พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน
มอก.19128-2559 : สารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการแผนที่
มอก.19131-2559 : สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล
มอก.19133-2559 : สารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง-การติดตามและการนำหน
มอก.19134-2559 : สารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง-การกำหนดเส้นทางและการนำหน
มอก.22000-2548 : ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
มอก.22003-2559 : ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานตรวจประเมินและให้การรับรองระบบระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มอก.22320-2554 : การจัดการภาวะฉุกเฉิน : ข้อกำหนดสำหรับการสั่งการและการควบคุม
มอก.26000-2553 : ข้อแนะนำความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรับมาตรฐาน
มอก.29110 เล่ม 1-2557 : วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนาดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 1 ภาพโดยรวม
มอก.29110 เล่ม 2-2557 : วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนาดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 2 กรอบการทำงานและการจัดแบ่งกลุ่ม
มอก.29110 เล่ม 3-2557 : วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนาดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 3 ข้อแนะนำการประเมิน
มอก.29110 เล่ม 4(1)-2557 : วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนาดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 4 (1) - ข้อกำหนดข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะ : กลุ่มข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะทั่วไป
มอก.29110 เล่ม 5(1-2)-2557 : วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 5(1-2) ข้อแนะนำด้านบริหารและด้านวิศวกรรม : กลุ่มข้อมูลแสดงลักษณะทั่วไป : ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะพื้นฐาน
มอก.31000-2555 : หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มอก.39001-2556 : ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
มอก.50001-2555 : ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
มอก.50003-2559 : ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน
มกษ.9503-2548 : ปุ๋ยหมัก
มกษ.1500-2547 : หน่อไม้ฝรั่ง
มกษ.1501-2547 : กระเจี๊ยบเขียว
มกษ.5000-2547 : กล้วยไม้
มกษ.1502-2560 : พริก
มกษ.1518-2560 : พริกหวาน
มกษ.3004-2560 : พริกป่น
มกษ.3003-2557 : ขมิ้นชัน
มกษ.1516-2558 : ถั่วฝักยาว
มกษ.1517-2558 : เห็ดเข็ม
มกษ.5-2558 : มะม่วง
มกษ.14-2550 : ส้มเปลือกล่อน
มกษ.15-2550 : มะพร้าวน้ำหอม
มกษ.7018-2550 : หอยแมลงภู่
มกษ.7019-2550 : กุ้งกุลาดำ
มกษ.7020-2550 : กุ้งขาวแวนนาไม
มกษ.5002-2554 : หัวพันธุ์ไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว
มกษ.6703-2555 : ไข่เป็ด
มกษ.8000-2555 : เส้นไหมดิบ เล่ม 1 : เส้นไหมไทยสาวมือ
มกษ.8801-2555 : หญ้าแพงโกลาแห้ง
มกษ.0013-2550 : ส้มโอ
มกษ.1503-2550 : มะเขือเทศ
มกษ.7005-2548 : ปลาหมึก
มกษ.23-2557 : มะขามหวาน
มกษ.4005-2557 : ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มกษ.6705-2557 : รังนก
มกษ.3001-2553 : พริกแห้ง
มกษ.6702-2553 : ไข่ไก่
มกษ.1511-2552 : เห็ดหูหนูแห้ง
มกษ.3000-2552 : ชาใบหม่อน
มกษ.4002-2552 : ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
มกษ.5001-2552 : ช่อดอกกล้วยไม้
มกษ.5700-2552 : เมล็ดกาแฟโรบัสตา
มกษ.5701-2552 : เมล็ดกาแฟอะราบิกา
มกษ.5702-2552 : ทะลายปาล์มน้ำมัน
มกษ.8401-2552 : ซอสพริก
มกษ.6704-2549 : ไข่นกกระทา
มกษ.6700-2548 : เนื้อไก่
มกษ.6701-2548 : เนื้อเป็ด
มกษ.6004-2549 : เนื้อแกะ
มกษ.6005-2549 : เนื้อแพะ
มกษ.4701-2556 : ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง
มกษ.7001-2556 : ปลานิล
มกษ.7021-2553 : ปูทะเลนิ่ม
มกษ.7004-2548 : ปูม้า
มกษ.7014-2548 : ปลาแล่เยือกแข็ง
มกษ.1515-2558 : เห็ดฟาง
มกษ.7016-2558 : ปลากะพงขาว
มกษ.8802-2558 : กากถั่วเหลือง
มกษ.1504-2550 : ข้าวโพดฝักอ่อน
มกษ.0006-2548 : กล้วย
มกษ.6000-2547 : เนื้อสุกร
มกษ.6001-2547 : เนื้อโค
มกษ.6002-2547 : เนื้อกระบือ
มกษ.16-2553 : ฝรั่ง
มกษ.8001-2553 : รังไหมพันธุ์ไทยสีเหลือง
มกษ.7015-2549 : ปลาทูน่าและโบนิโตในภาชนะบรรจุปิดสนิท
มกษ.7017-2549 : กุ้งเยือกแข็ง
มกษ.10-2549 : ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
มกษ.11-2549 : ลองกอง
มกษ.12-2549 : เงาะ
มกษ.7-2549 : ลิ้นจี่
มกษ.8-2549 : เนื้อลำไยสดอบแห้ง
มกษ.9-2549 : เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปรรูป
มกษ.1-2546 : ลำไย
มกษ.26-2559 : แตงเทศ
มกษ.24-2558 : มะละกอ
มกษ.25-2558 : แก้วมังกร
มกษ.2-2546 : มังคุด
มกษ.4000-2546 : ข้าวหอมมะลิไทย
มกษ.4-2546 : สับปะรด
มกษ.4003-2555 : ข้าวกล้องงอก
มกษ.7022-2555 : หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ
มกษ.1506-2551 : เห็ดหอมสด
มกษ.1507-2551 : เห็ดหูหนูสด
มกษ.1508-2551 : กระเทียม
มกษ.1509-2551 : หอมแดง
มกษ.1510-2551 : อมหัวใหญ่
มกษ.4001-2551 : ข้าวหอมไทย
มกษ.6006-2551 : น้ำนมแพะดิบ
มกษ.7012-2551 : กุ้งแห้ง
มกษ.7002-2548 : กุ้งก้ามกราม
มกษ.1513-2555 : ฟักทอง
มกษ.1514-2555 : เห็ดสกุลนางรม
มกษ.20-2555 : แตงโม
มกษ.4004-2555 : ข้าว
มกษ.3002-2556 : ขิง
มกษ.21-2556 : น้อยหน่า
มกษ.22-2556 : สละ
มกษ.2-2556 : มังคุด
มกษ.3-2556 : ทุเรียน
มกษ.7019-2556 : กุ้งทะเล
มกษ.8002-2556 : เส้นไหมดิบสาวด้วยเครื่องจักร
มกษ.8003-2556 : น้ำผึ้ง
มกษ.6003-2553 : น้ำนมโคดิบ
มกษ.17-2554 : ชมพู่
มกษ.1512-2554 : ข้าวโพดหวาน
มกษ.18-2554 : มะพร้าว
มกษ.19-2554 : ละมุด
มกษ.4700-2554 : ถั่วลิสงแห้ง
มกษ.8800-2554 : หญ้าแพงโกลาสด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top