มอก.2388-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคไฟฟ้า-การหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว,ปรอท, แคดเมียม,โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์, พอลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล, พอลิโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top