รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรองตาม มอก.17025-2548

ลำดับ ชื่อ ใบรับรอง
1 กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ16T058/0390
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้16T050/0382
3 กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง15T128/0331
4 กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง15T129/0332
5 งานห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่14T080/162
6 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)14T021/0103
7 บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด15T126/0329
8 บริษัท คิวแฟค จำกัด16T083/0415
9 บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)17T027/0518
10 บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด16T025/0357
11 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด12167/ท 261
12 บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด14T029/0111
13 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 3)17T045/0536
14 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)13T050/0050
15 บริษัท ที.ที. เยนเนอรัล ซัพพลายส์ จำกัด15T046/0249
16 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)16T028/0360
17 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด16T124/0456
18 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)16T120/0452
19 บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด14T104/0186
20 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด12008/ท 310
21 บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด17T074/0565
22 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด16T013/0345
23 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด12028/ท 313
24 บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด16T091/0423
25 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด16T033/0365
26 บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด14T056/0138
27 บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการออโตโมทีพ ลีไรอะบิลิตี อีวาลูเอชั่น เซ็นเตอร์-คิวไอซี อาเซียน14T002/0084
28 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด16T159/0491
29 บริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด17T043/0534
30 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด15T097/0300
31 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)15T0101/0304
32 บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด16T005/0337
33 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด14T097/0179
34 บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด17T005/0496
35 บริษัท มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด15T017/0220
36 บริษัท ยูที ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด14T082/6164
37 บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส เอเซีย จำกัด15T109/0312
38 บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด16T096/0428
39 บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด16T135/0467
40 บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด16T075/0407
41 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด15T105/0308
42 บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด14T055/0137
43 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด16T021/0425
44 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)12122/ท 287
45 บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด17T019/0510
46 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด15T049/0252
47 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด14T099/0181
48 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด17T023/0514
49 บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด17T020/0511
50 บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด12156/ท 337
51 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด13T040/0040
52 บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด14T117/0199
53 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)16T150/0482
54 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด15T118/0321
55 บริษัท อินสเปคเตอร์เรท (ประเทศไทย) จำกัด13T035/0035
56 บริษัท อินเตอร์เทค เทสดิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด17T061/0552
57 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด12191/ท 345
58 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)16T023/0355
59 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด14T026/0108
60 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด16T094/0426
61 บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ศูนย์มาตรวิทยา12039/ท 269
62 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)15T096/0299
63 บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด14T105/0187
64 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด17T016/0507
65 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด16T009/0341
66 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด14T031/0113
67 บริษัท เซรามิคไทยอุตสาหกรรม จำกัด16T024/0356
68 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด13T060/0060
69 บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด13008/ท 257
70 บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด15T120/0323
71 บริษัท เพนแทร์ วาล์วส์ แอนด์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด16T078/0410
72 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด13T030/0030
73 บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด17T063/0544
74 บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด15T058/0261
75 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)13T008/0008
76 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)14T011/0093
77 บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด14T056/0138
78 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด16T156/0488
79 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด16T045/0377
80 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด17T064/0555
81 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)16T160/0492
82 บริษัท แคลิเทค จำกัด14T025/0107
83 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)15T064/0267
84 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)15T065/0268
85 บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด15T030/0233
86 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด16T027/0359
87 บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)15T031/0234
88 บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด15T034/0237
89 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด15T100/0303
90 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)16T153/0485
91 บริษัท โซเล็กซ์ เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด14T048/0130
92 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด15T085/0288
93 บริษัท โนวา สตีล จำกัด15T044/0247
94 บริษัท โนวา สตีล จำกัด15T045/0248
95 บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด15T091/0294
96 บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด16T080/0412
97 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)13T028/0028
98 บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด15T002/0205
99 บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด17T012/0503
100 บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด14T098/0180
101 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)13T059/0059
102 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)15T103/0306
103 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)15T033/0236
104 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด16T038/0370
105 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด16T039/0371
106 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด15T027/230
107 บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด17T062/0553
108 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด14T118/0200
109 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด16T108/0440
110 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด16T107/0439
111 บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด16T043/0375
112 บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด15T009/0212
113 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรรมศาสตร์14T024/0106
114 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา17T006/0497
115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้องปฏิบัติการ Welding Evaluation and Learning Laboratory (WELLab)17T028/0519
116 ศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (Digital Forensics Center) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)16T026/0358
117 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14T013/0095
118 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ16T010/0342
119 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ16T119/0451
120 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต14T110/0192
121 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี13050/ท 343
122 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม13004/ท 232
123 ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย15T119/0322
124 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา16T149/0481
125 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ14T047/0129
126 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร12038/ท 316
127 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา17T038/0529
128 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)17T040/0531
129 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ17T022/0513
130 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ15T012/0215
131 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง17T024/0515
132 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง16T041/0373
133 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม21-LB0035
134 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ12190/ท 344
135 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 914T106/0188
136 ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)16T037/0369
137 ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง13T034/0034
138 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 316T071/0403
139 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 416T067/0399
140 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 716T061/0393
141 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 816T100/0432
142 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 816T082/0414
143 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1016T073/0405
144 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 716T081/0413
145 ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 816T101/0433
146 ห้องปฏิบัติการงานทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 316T072/0404
147 ห้องปฏิบัติการงานทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 517T047/0538
148 ห้องปฏิบัติการงานทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 417T053/0544
149 ห้องปฏิบัติการงานทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 517T046/0537
150 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร14T086/0168
151 ห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต15T116/0319
152 ห้องปฏิบัติการทดสอบ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค15T028/0231
153 ห้องปฏิบัติการทดสอบ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล13T082/0082
154 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 616T098/0430
155 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 916T103/0435
156 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 616T087/0419
157 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 916T088/0420
158 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 616T117/0449
159 ห้องปฏิบัติการทดสอบ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 916T089/0421
160 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด17T018/0509
161 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ซอฟต์ไลน์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด16T145/0477
162 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด12026/ท 236
163 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)17T017/0508
164 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)17T071/0562
165 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)15T016/0219
166 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)16T152/0484
167 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)12166/ท 260
168 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด12097/ท 326
169 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด16T077/0409
170 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด15T093/0296
171 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีคอท จำกัด13T066/0066
172 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด16T020/0352
173 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทองเสียง จำกัด17T004/0496
174 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.เอส.เค.เอ.เคเบิ้ล จำกัด16T135/0366
175 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด16T121/0453
176 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทีเอ็นพี เทส คอร์ปอเรชั่น จำกัด16T154/0486
177 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด16T123/0455
178 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด15T106/0309
179 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด17T011/0502
180 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด16T002/0334
181 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด14T084/0166
182 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)14T062/0144
183 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด12027/ท 242
184 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานเขาวง)13T047/0047
185 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง15T041/0244
186 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด15T015/0218
187 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด15T042/0245
188 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)17T065/0556
189 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด13T025/0025
190 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด13T058/0058
191 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด16T012/0344
192 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)15T098/0301
193 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 616T110/0442
194 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 9 (แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์)16T085/0417
195 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 1215T080/0283
196 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 215T081/0284
197 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 516T109/0441
198 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด16T090/0422
199 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด15T038/0241
200 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)17T002/0494
201 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด16T0003/0335
202 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด14T033/0115
203 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด13T074/0074
204 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด15T121/0324
205 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)12192/ท 101
206 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด14T039/0121
207 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด18T010/0634
208 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)15T066/0269
209 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด16T005/0337
210 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด17T042/0533
211 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด15T099/0302
212 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)16T055/0387
213 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)14T064/0146
214 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด16T048/0380
215 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด16T001/0333
216 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่าเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)14T071/0153
217 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อธิมาตร จำกัด12041/ท 318
218 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด16T131/0463
219 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด14T014/0096
220 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสดิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด14T018/0100
221 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
222 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด16T138/0470
223 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด15T076/0279
224 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด14T091/0173
225 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด15T025/0228
226 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด16T060/0392
227 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด15T061/0264
228 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนต์โกเบนต์ ซิคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด14T115/0197
229 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เดลด้า อัพซิลอน แล็บโบลาทอรี่ จำกัด17T058/0549
230 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด15T060/263
231 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด17T070/0561
232 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบียร์ ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จำกัด14T046/0128
233 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด16T095/0427
234 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด17T072/0563
235 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด17T073/0564
236 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด17T032/0523
237 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)15T082/0285
238 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิก จำกัด15T037/0240
239 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด14T034/0116
240 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด17T037/0528
241 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)15T077/0280
242 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส จำกัด (สาขาระยอง)14T001/0083
243 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด15T029/0232
244 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด15T021/0224
245 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด15T124/0327
246 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)17T050/0541
247 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด17T057/0548
248 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด16T008/0340
249 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)16T079/411
250 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด16T054/0386
251 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด16T139/0471
252 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัด15T059/0262
253 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แมทเทลกรุงเทพ จำกัด15T092/0295
254 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แม็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด15T039/0242
255 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด13T0064/0064
256 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด16T011/0343
257 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)15T054/0257
258 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)15T053/0256
259 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)15T055/0258
260 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)15T052/0255
261 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)15T050/0253
262 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด15T051/0254
263 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด17T056/0547
264 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด13T072/0072
265 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)14T091/0174
266 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)15T087/0290
267 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด17T001/0493
268 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)17T015/0506
269 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด14T063/0145
270 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด16T019/0351
271 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด13T0041/0041
272 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)13T017/0017
273 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)16T106/0438
274 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด16T063/0395
275 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด13T061/0061
276 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)16T086/0418
277 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาตรัง14T074/0156
278 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด14T081/0163
279 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด14T077/0159
280 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)15T073/0276
281 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)16T127/0459
282 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง17T054/0545
283 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย15T022/0225
284 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง15T062/0265
285 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ (พระโขนง) หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)16T148/0480
286 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ (ศรีราชา) หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)16T157/0489
287 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จํากัด14T057/0139
288 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น13T052/0052
289 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ทดสอบ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย14T076/0158
290 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม13T053/0053
291 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม14T041/0123
292 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม15T086/0289
293 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม14T113/0195
294 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต16T042/0374
295 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย17T025/0516
296 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 414T073/0155
297 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง14T059/0141
298 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ16T034/0366
299 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)16T112/0444
300 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่15T040/0243
301 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา13T039/0039
302 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง14T060/0142
303 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม15T036/0239
304 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนวัดและควบคุมคุณภาพก๊าซ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)14T095/0177
305 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร12173/ท 083
306 ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)16T021/0353
307 ห้องปฏิบัติการทดสอบ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต17T055/0546
308 ห้องปฏิบัติการทดสอบ อี อาร์ เอส บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)17T033/0524
309 ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)16T125/0457
310 ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนก Cargo and Analytical Assessment บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด14T114/0196
311 ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกสิ่งแวดล้อมและเคมี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด15T026/0229
312 ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ15T018/0221
313 ห้องปฏิบัติการทดสอบ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ16T130/0462
314 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 116T118/0450
315 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1016T104/0436
316 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 216T115/0447
317 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 516T114/0446
318 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 116T099/0431
319 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1016T105/0437
320 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 216T116/0448
321 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 416T066/0398
322 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 716T062/0394
323 ห้องปฏิบัติการทดสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 316T102/0434
324 ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย17T039/0530
325 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สายงานธุรกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)14T040/0122
326 ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด14T088/0170
327 ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด13T046/0046
328 ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด14T022/0104
329 ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัท เอบีบี จำกัด15T071/0274
330 ห้องปฏิบัติการทดสอบแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด13T055/0055
331 ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ หน่วยวิจัยการผลิตโลหะขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี13039/ท 353
332 ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน)16T155/0487
333 ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด16T074/0406
334 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย16T095/0427
335 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ16T076/0408
336 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด15T108/0311
337 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ14T023/0105
338 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน15T019/0222

อ้างอิงจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top