มอก.1651-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top