มอก.29110 เล่ม 5(1-2)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิศวกรรมซอฟแวร์-ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนดเล็กมาก (VSE) - เล่ม 5(1-2) ข้อแนะนำด้านบริหารและด้านวิศวกรรม : กลุ่มข้อมูลแสดงลักษณะทั่วไป : ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะพื้นฐาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top