มอก.730-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง -- ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทรความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์กร้อนด้วยมือ -- การจำแนกประเภท

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top