ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตเลียมเหลว (เตาแก๊ส) ตั้งแต่มากกว่า 4.00-8.50 kW

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top