สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 2. โทรศัพท์ : 02 271 0151
 3. เว็บไซต์ : http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NBTC/Home
 4. ออกใบรับรอง : 32 รายการ
           กทช. มท. 005-2548
           กทช. มท. 006-2548
           กทช. มท. 007-2548
           กทช. มท. 1001-2553
           กทช. มท. 1002-2553
           กทช. มท. 1003-2553
           กทช. มท. 1004-2553
           กทช. มท. 1008-2549
           กทช. มท. 1009-2549
           กทช. มท. 1010-2550
           กทช. มท. 1011-2557
           กทช. มท. 1012-2551
           กทช. มท. 1013-2552
           กทช. มท. 1014-2552
           กทช. มท. 1015-2552
           กทช. มท. 1016-2549
           กทช. มท. 1017-2549
           กทช. มท. 1018-2550
           กทช. มท. 1019-2551
           กทช. มท. 1020-2550
           กทช. มท. 1021-2550
           กทช. มท. 1022-2552
           กทช. มท. 1023-2552
           กทช. มท. 1024-2552
           กทช. มท. 1025-2557
           กทช. มท. 1027-2557
           กทช. มท. 2002-2555
           กทช. มท. 4001-2550
           กสทช. มท. 8001-2555
           กสทช. มส. 4001-2555
           กสทช. มส. 4002-2555
           กสทช.มท. 3001-2555

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top