กระทรวงพาณิชย์

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 2. โทรศัพท์ : 02-547 4771-86
 3. เว็บไซต์ : http://www.dft.go.th
 4. ออกใบรับรอง : 44 รายการ
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวขาว
           ข้าวฟ่าง
           ข้าวฟ่าง
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวหอมมะลิไทย
           ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์)
           ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์)
           ถั่วเขียวผิวดำ
           ถั่วเขียวผิวดำ
           ถั่วเขียวผิวดำ
           ถั่วเขียวผิวด้าน
           ถั่วเขียวผิวมัน
           ถั่วเขียวผิวมัน
           ถั่วเขียวผิวมัน
           ปลาป่น
           ปลาป่น
           ปลาป่น
           ปุยนุ่นขอด
           ปุยนุ่นธรรมดา
           ปุยนุ่นธรรมดา
           ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
           แป้งมันสำปะหลัง
           แป้งมันสำปะหลัง
           แป้งมันสำปะหลัง
           ไม้สักแปรรูป

Top