ถั่วเขียวผิวด้าน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถั่วเขียวผิวด้าน ชั้น 1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาดเมล็ดต้องเหลือค้างอยู่บนตะแกรงโลหะ รูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.71 มม. บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดเมล็ดต้องเหลือค้างอยู่บนตะแกรงโลหะ รูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.71 มม. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ขนาดเมล็ดต้องเหลือค้างอยู่บนตะแกรงโลหะ รูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.71 มม. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : วัตถุอื่น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : วัตถุอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : วัตถุอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วชนิดอื่น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วชนิดอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วชนิดอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วเขียวอื่น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วเขียวอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วเขียวอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดลีบ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดลีบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดลีบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดเสีย บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดเสีย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดเสีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดแตก บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดแตก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดแตก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่องรวม บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดบกพร่องรวม บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดบกพร่องรวม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Top