ข้าวขาว

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก กรมการค้าต่างประเทศ
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ กรมการค้าต่างประเทศ
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่ บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว กรมการค้าต่างประเทศ
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ข้าวที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น กรมการค้าต่างประเทศ
ความชื้น บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความชื้น บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ความชื้น บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้น บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ความชื้น บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความชื้น บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ความชื้น บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ความชื้น บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ความชื้น บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้น บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ความชื้น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 กรมการค้าต่างประเทศ
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 3 บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี กรมการค้าต่างประเทศ
ระดับการสี บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ระดับการสี บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ระดับการสี บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ระดับการสี บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ระดับการสี บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ระดับการสี บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ระดับการสี บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ระดับการสี บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ระดับการสี บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ระดับการสี บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ระดับการสี บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ระดับการสี บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ระดับการสี บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับการสี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ระดับการสี บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป กรมการค้าต่างประเทศ
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด กรมการค้าต่างประเทศ
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ กรมการค้าต่างประเทศ
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
แมลงมีชีวิตอยู่ บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top