ข้าวฟ่าง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวฟ่าง ชั้น 1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top