กระทรวงสาธารณสุข

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 2. โทรศัพท์ : 02590 7310, 02 590 7301
 3. เว็บไซต์ : http://www.fda.moph.go.th/psiond/index.htm
 4. ออกใบรับรอง : 3 รายการ
           มาตรฐานเครื่องสำอางทั่วไป ภายใต้การควบคุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           มาตรฐานเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแดด ภายใต้การควบคุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
 2. โทรศัพท์ : 02-590-7283 หรือ 7250
 3. เว็บไซต์ : http://www.fda.moph.go.th/
 4. ออกใบรับรอง : 7 รายการ
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงบรรจุโลหิต
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงมือสำหรับศัลยกรรม
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงยางอนามัย (ยางธรรมชาติ)
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงยางอนามัย (ยางสังเคราะห์)
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Ophthalmic viscosurgical device)

 1. ที่อยู่ติดต่อ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 2. โทรศัพท์ : 02590 7000
 3. เว็บไซต์ : http://www.fda.moph.go.th/
 4. ออกใบรับรอง : 1 รายการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top