ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักอาหาร สำน้กงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อาหารทุกชนิด (อาหารควบคุมเฉพาะทีต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องยื่นขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือที่ต้องยื่นแบบประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top