แผ่นพับ – แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (3 พับ)

แผ่นพับ – แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (3 พับ)

Download เอกสารได้ที่นี่  ↓ แผ่นพับ - แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (3 พับ) 0 file(s) 668 KB Download อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓ Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin...
CCM มีฉันทามติลดค่ามวล 1 กิโลกรัม เริ่มใช้ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

CCM มีฉันทามติลดค่ามวล 1 กิโลกรัม เริ่มใช้ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

Highlights คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง (CCM) มีฉันทามติให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทั่วโลก ลดค่ามวลของมวลมาตรฐานแห่งชาติที่ตนเก็บรักษาไว้ลง 7 ไมโครกรัม เมื่อเทียบกับค่ามวลมาตรฐานระหว่างประเทศ (IPK) โดยให้เริ่มใช้ค่าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566...
GLA-26-00: ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

GLA-26-00: ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

Publication Reference: GLA-26-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-22-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-21-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Publication Reference: GLA-20-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 20 : Guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ เอกสารฉบับนี้...