กระทรวงคมนาคม

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
  2. โทรศัพท์ : 02 354 6668
  3. เว็บไซต์ : http://www.doh.go.th
  4. ออกใบรับรอง : 0 รายการ

Top