กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฉบับที่ 15

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมเจ้าท่า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พวงชูชีพ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top