มอก.2066-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายและฉลาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การรั่วซึม บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การรั่วซึม บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
การรั่วซึม บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การรั่วซึม สถาบันยานยนต์
การรั่วซึม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การรั่วซึม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว สถาบันยานยนต์
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ สถาบันยานยนต์
ปริมาตรน้ำ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ปริมาตรน้ำ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ปริมาตรน้ำ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปริมาตรน้ำ สถาบันยานยนต์
ปริมาตรน้ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ปริมาตรน้ำ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันยานยนต์
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาตรน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วซึม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top