สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่

โทรติดต่อ

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ความทนการหมุนของฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้
ทดสอบได้
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
เครื่องหมายและฉลาก
ทดสอบได้
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
การรั่วซึม
ทดสอบได้
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว แบบสายอ่อนหัวฝักบัว,หัวต่อสายฝักบัว,แบบก้านแข็งและความยาวสายฝักบัว
ทดสอบได้
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
ปริมาตรน้ำ
ทดสอบได้
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top