สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน: เลขที่ 975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8 ถ.สุขุมวิท กม.37 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0 2709 4860-8 Fax : 0 2324 0917-8

เว็บไซต์

  1. http://www.thaieei.com

Top