มกษ. 4702-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top