หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลไม้สด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, สาขาสงขลา
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาเชียงใหม่
Sulfur dioxide (SO2) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Sulfur dioxide (SO2) สถาบันอาหาร
Sulfur dioxide (SO2) ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top