มอก.95-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดัดโค้งแบบดัดกลับ กรมชลประทาน
การดัดโค้งแบบดัดกลับ กรมทรัพยากรธรณี
การดัดโค้งแบบดัดกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การดัดโค้งแบบดัดกลับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความผ่อนคลาย กรมชลประทาน
ความผ่อนคลาย กรมทรัพยากรธรณี
ความผ่อนคลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความผ่อนคลาย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความโก่ง กรมชลประทาน
ความโก่ง กรมทรัพยากรธรณี
ความโก่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความโก่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความโก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความโก่ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มวลต่อเมตร กรมชลประทาน
มวลต่อเมตร กรมทรัพยากรธรณี
มวลต่อเมตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มวลต่อเมตร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) กรมชลประทาน
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) กรมทรัพยากรธรณี
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด กรมชลประทาน
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด กรมทรัพยากรธรณี
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การดัดโค้งแบบดัดกลับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความผ่อนคลาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความโก่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top