มอก.792-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดูดซึมน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดูดซึมน้ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
การบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
การราน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การราน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความกว้าง ความยาว และความสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความกว้าง ความยาว และความสูง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนสารเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความหนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ระดับน้ำดักกลิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระดับน้ำดักกลิ่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของอากาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของอากาศ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน คอห่าน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน คอห่าน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหลของน้ำในชักโครก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหลของน้ำในชักโครก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top