มอก.539-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การบรรจุ ความสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ สภาพท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เบนซิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก กรณีที่ท่อเป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไนทริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไฮโดรคาร์บอน(คำนวณเป็นมีเทน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แอมโมเนีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ ความสะอาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ ความสะอาด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ สภาพท่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ สภาพท่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ สีท่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ สีท่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ ข้อต่อท่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ ข้อต่อท่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชื้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความบริสุทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาร์บอนมอนอกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปรอท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายและฉลาก กรณีที่ท่อเป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบนซิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบนซิน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แอมโมเนีย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไนทริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไฮโดรคาร์บอน(คำนวณเป็นมีเทน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไฮโดรคาร์บอน(คำนวณเป็นมีเทน) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ ข้อต่อท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความบริสุทธิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คาร์บอนมอนอกไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปรอท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ สีท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top