มอก.53-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้ขีดไฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การขีด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การขีด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การดับหลังหมดเปลวไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การดับหลังหมดเปลวไฟ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเกิดไฟที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดไฟที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเกิดไฟเมื่อขีดกับกระดาษทราย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดไฟเมื่อขีดกับกระดาษทราย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเกิดไฟโดยการตกกระทบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดไฟโดยการตกกระทบ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ก้านไม้ขีดไฟก้านในแต่ละภาชนะบรรจุและหัวไม้ขีดไฟในแต่ละภาชนะบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ก้านไม้ขีดไฟก้านในแต่ละภาชนะบรรจุและหัวไม้ขีดไฟในแต่ละภาชนะบรรจุ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาดบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาดบรรจุ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนของผิวสำหรับขีด (เฉพาะประเภทที่ 1) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนของผิวสำหรับขีด (เฉพาะประเภทที่ 1) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนของผิวสำหรับขีดต่อความเปียกชื้น (เฉพาะประเภทที่ 1) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนของผิวสำหรับขีดต่อความเปียกชื้น (เฉพาะประเภทที่ 1) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (เฉพาะประเภทที่ 1) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะทั่วไป (เฉพาะประเภทที่ 1) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top