มอก.420-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและเส้นรอบแกน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและเส้นรอบแกน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและเส้นรอบแกน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและเส้นรอบแกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความโก่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความโก่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความโก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความโก่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มวลต่อเมตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะช่วงเกลียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะช่วงเกลียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะช่วงเกลียว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ความยืดและสภาพดึงยืดได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ความยืดและสภาพดึงยืดได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ความยืดและสภาพดึงยืดได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : ความผ่อนคลาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ความยืดและสภาพดึงยืดได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top