มอก.408-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงปริมาตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงปริมาตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงปริมาตร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงมวล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงมวล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงมวล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การดัดโค้ง 180 องศา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การดัดโค้ง 90 องศา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดัดโค้ง 90 องศา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบความแข็งบริเนลล์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบความแข็งบริเนลล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความกว้าง และความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความกว้าง และความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความตรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความตรง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.2และการยืดในความยาวพิกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.2และการยืดในความยาวพิกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความบิด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความบิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความยาวตามการผลิตและความยาวที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความยาวตามการผลิตและความยาวที่กำหนด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแบนราบของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแบนราบของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติสำหรับเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมด้านเท่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มิติสำหรับเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมด้านเท่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ไม่ลบมุม,รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ลบมุมและรัศมีขอบครึ่งวงกลม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ไม่ลบมุม,รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ลบมุมและรัศมีขอบครึ่งวงกลม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สภาพนำไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพนำไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สภาพนำไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สภาพผิว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพผิว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ กรมทรัพยากรธรณี
องค์ประกอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
องค์ประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมาย การบรรจุ และฉลาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องหมาย การบรรจุ และฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความไม่เปราะเนื่องจากไฮโดรเจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top