มอก.4-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
คุณสมบัติทางกล : การบิด การไฟฟ้านครหลวง
คุณสมบัติทางกล : การบิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติทางกล : การบิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
มิติ การไฟฟ้านครหลวง
มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบและการทำ การไฟฟ้านครหลวง
ส่วนประกอบและการทำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อัตราของฟลักซ์การส่องสว่าง การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อัตราของฟลักซ์การส่องสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราของฟลักซ์การส่องสว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อัตราของฟลักซ์การส่องสว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 10 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 10 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 10 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 10 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 100 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 100 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 100 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 100 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 1000 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 1000 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 1000 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 1000 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 150 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 150 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 150 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 150 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 20 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 20 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 20 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 20 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 200 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 200 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 200 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 200 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 25 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 25 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 25 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 25 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 300 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 300 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 300 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 300 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 40 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 40 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 40 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 40 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 500 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 500 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 500 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 500 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน : 60 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน : 60 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน : 60 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน : 60 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อายุการใช้งาน: 15 วัตต์ การไฟฟ้านครหลวง
อายุการใช้งาน: 15 วัตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุการใช้งาน: 15 วัตต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุการใช้งาน: 15 วัตต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 15 หลอดแรก การไฟฟ้านครหลวง
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 15 หลอดแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 15 หลอดแรก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 15 หลอดแรก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก การไฟฟ้านครหลวง
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top