มอก.370-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ข้อต่อ กรมอู่ทหารเรือ
ข้อต่อ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อต่อ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความทนต่อความดัน การขยายตัว ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนต่อความดัน การขยายตัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อความดัน ความดันระเบิด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนต่อความดัน ความดันระเบิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รอยเชื่อม กรมอู่ทหารเรือ
รอยเชื่อม ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอยเชื่อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี กรมทรัพยากรธรณี
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี กรมอู่ทหารเรือ
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง สมบัติทางกล กรมอู่ทหารเรือ
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง สมบัติทางกล ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง สมบัติทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง สมบัติทางกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของรอยเชื่อม กรมอู่ทหารเรือ
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของรอยเชื่อม ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของรอยเชื่อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว กรมอู่ทหารเรือ
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ไม่รับความดัน กรมอู่ทหารเรือ
อุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ไม่รับความดัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ไม่รับความดัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ไม่รับความดัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top