มอก.369-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงรูป : ตามแนวแกนขวาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงรูป : ตามแนวแกนยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะชื้น สถาบันยานยนต์
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะชื้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิต่ำ สถาบันยานยนต์
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิต่ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิสูง สถาบันยานยนต์
การดูดกลืนความสะเทือน : ภาวะอุณหภูมิสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ขนาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด สถาบันยานยนต์
ขนาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ความคงรูป : ตามแนวแกนขวาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคงรูป : ตามแนวแกนขวาง สถาบันยานยนต์
ความคงรูป : ตามแนวแกนขวาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ความคงรูป : ตามแนวแกนยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคงรูป : ตามแนวแกนยาว สถาบันยานยนต์
ความคงรูป : ตามแนวแกนยาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ความต้านทานการเจาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านทานการเจาะ สถาบันยานยนต์
ความต้านทานการเจาะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ความแข็งแรงของสายรัดคางและอุปกรณ์ยึด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความแข็งแรงของสายรัดคางและอุปกรณ์ยึด สถาบันยานยนต์
ความแข็งแรงของสายรัดคางและอุปกรณ์ยึด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ความโค้งงอได้ของกระบังหมวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความโค้งงอได้ของกระบังหมวก สถาบันยานยนต์
ความโค้งงอได้ของกระบังหมวก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ส่วนประกอบวัสดุและการทำ สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบวัสดุและการทำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top