มอก.344-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความทนทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันช็อกไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันช็อกไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขั้วต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อความเค้นตกค้างมากเกิน(การแตกร้าวโดยการเร่ง) และความทนต่อการการเกิดสนิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทานต่อความเค้นตกค้างมากเกิน(การแตกร้าวโดยการเร่ง) และความทนต่อการการเกิดสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อความเค้นตกค้างมากเกิน(การแตกร้าวโดยการเร่ง) และความทนต่อการการเกิดสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อความเค้นตกค้างมากเกิน(การแตกร้าวโดยการเร่ง) และความทนต่อการการเกิดสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนฝุ่นและความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนฝุ่นและความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และส่วนต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และส่วนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และส่วนต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และส่วนต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนฝุ่นและความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top