มอก.341-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
: การเกาะแน่นของผิวชุบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนทานต่อการกัดกร่อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การชุบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียม: ความทนทานต่อการกัดกร่อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การชุบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียม: ความหนาผิวชุบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วของท่อไอเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเคลือบสี: ความทนความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเคลือบสี: ความหนาของฟิล์ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเคลือบสี: ความเกาะแน่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเคลือบสี: ความแข็ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเรียบร้อย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 1 : เสื้อท่อไอเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 1 : แผ่นกั้นหรือตัวเสริมท่อไอเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 2 : ท่อส่งไอเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 2 : ท่อภายในหม้อพัก ผนังหม้อพัก แผ่นกั้นภายในหม้อพัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การชุบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียม: ความทนทานต่อการกัดกร่อน สถาบันยานยนต์
การชุบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียม: ความหนาผิวชุบ สถาบันยานยนต์
การรั่วของท่อไอเสีย สถาบันยานยนต์
การเคลือบสี: ความทนความร้อน สถาบันยานยนต์
การเคลือบสี: ความหนาของฟิล์ม สถาบันยานยนต์
การเคลือบสี: ความเกาะแน่น สถาบันยานยนต์
การเคลือบสี: ความแข็ง สถาบันยานยนต์
ความเรียบร้อย สถาบันยานยนต์
ระดับเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ระดับเสียง สถาบันยานยนต์
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 1 : เสื้อท่อไอเสีย สถาบันยานยนต์
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 1 : แผ่นกั้นหรือตัวเสริมท่อไอเสีย สถาบันยานยนต์
วัสดุ : ความหนาท่อไอเสีย แบบที่ 2 : ท่อส่งไอเสีย สถาบันยานยนต์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top