มอก.2508-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องเซรามิก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดูดซึมน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดูดซึมน้ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
การบรรจุ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
การบรรจุ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนการเปรอะเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการเปรอะเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
มิติและคุณภาพผิวหน้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิติและคุณภาพผิวหน้า บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
มิติและคุณภาพผิวหน้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top