มอก.2508-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องเซรามิก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดูดซึมน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดูดซึมน้ำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การบรรจุ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
การบรรจุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนการเปรอะเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการเปรอะเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
มิติและคุณภาพผิวหน้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิติและคุณภาพผิวหน้า บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
มิติและคุณภาพผิวหน้า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Top