มอก.2440-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ค่าดัชนีความต้านการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting Potential) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ค่าดัชนีความต้านการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting Potential) ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
การรั่วซึม ภาชนะหุงต้มและช่องแบ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วซึม ภาชนะหุงต้มและช่องแบ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ปริมาณโลหะหนักที่ละลายออกมาจากแต่ละช่อง(ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ปริมาณโลหะหนักที่ละลายออกมาจากแต่ละช่อง(ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ค่าดัชนีความต้านการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(PRE number)โดยวิธีการคำนวณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ค่าดัชนีความต้านการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(PRE number)โดยวิธีการคำนวณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำฝา(ถ้ามี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุที่ใช้ทำฝา(ถ้ามี) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วัสดุที่ใช้ทำฝา(ถ้ามี) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำฝา(ถ้ามี) ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
วัสดุที่ใช้ทำภาชนะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุที่ใช้ทำภาชนะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วัสดุที่ใช้ทำภาชนะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ทำภาชนะ ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
อัตราการกัดกร่อนของรอยประสานบนแผ่นหล็กกล้าไร้สนิม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อัตราการกัดกร่อนของรอยประสานบนแผ่นหล็กกล้าไร้สนิม ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
ค่าดัชนีความต้านการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting Potential) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ความหนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top