มอก.2202-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การซึมของน้ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การปล่อยประจุบางส่วน (partial discharge) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การปล่อยประจุบางส่วนที่ได้หลังจากทดสอบความโค้งงอ (bending followed by partial discharge) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสูญเสียมวลของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การหดตัวของฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะที่มีแรงกดที่อุณหภูมิสูงของเปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความจุไฟฟ้า (capacitance) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานของตัวนำ (conductor resistance) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อนของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานไฟฟ้า ขณะเกิดวัฏจักรการให้ความร้อน (heating cycle voltage test) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานไฟฟ้าของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานไฟฟ้าของเปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานไฟฟ้าหลังการทดสอบแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความยืดตัวของฉนวนเมื่อได้รับความร้อน (hot set) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความยืดตัวเมื่อได้รับความร้อนของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้ของวัสดุประกอบของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวกั้นฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวกั้นตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวกั้นโลหะ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวประกอบพลังงานสูญเปล่า (tand) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวป้องกันน้ำโดยรอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ปริมาณคาร์บอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลีน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะตัวนำ ขนาดและความหนาของชั้นต่าง ๆ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ล้อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สภาพต้านทานของตัวกั้นที่เป็นสารกึ่งตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เทปสังเคราะห์ประเภทที่เป็นสารกึ่งตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เทปสังเคราะห์ประเภทที่ไม่เป็นตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
โครงสร้างของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top