มอก.196-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การชี้บ่งสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเห็นภาพเพี้ยน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแยกภาพทุติยภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ -20 + 2 องศาเซลเซียส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการกระแทก : กระจกที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ 40 + 2 องศาเซลเซียส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการขัดถู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการทะลุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนรังสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนอุณหภูมิสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนอุณหภูมิสูง สถาบันยานยนต์
ความหนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหนา สถาบันยานยนต์
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น สถาบันยานยนต์
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สถาบันยานยนต์
การชี้บ่งสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การชี้บ่งสี สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันยานยนต์
การเห็นภาพเพี้ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเห็นภาพเพี้ยน สถาบันยานยนต์
การแยกภาพทุติยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแยกภาพทุติยภูมิ สถาบันยานยนต์
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ -20 + 2 องศาเซลเซียส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ -20 + 2 องศาเซลเซียส สถาบันยานยนต์
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ 40 + 2 องศาเซลเซียส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการกระแทก : กระจกกันลมหน้า : ที่ 40 + 2 องศาเซลเซียส สถาบันยานยนต์
ความทนการกระแทก : กระจกที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการกระแทก : กระจกที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า สถาบันยานยนต์
ความทนการขัดถู คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการขัดถู สถาบันยานยนต์
ความทนการทะลุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการทะลุ สถาบันยานยนต์
ความทนความชื้น สถาบันยานยนต์
ความทนรังสี สถาบันยานยนต์
ความทนอุณหภูมิสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกโดยศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top