มอก.1955-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top