มอก.183-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าพัลส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบการจุดหลอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบการจุดหลอด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบการจุดหลอด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบการใช้งานกับหลอดเสื่อมคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบการใช้งานกับหลอดเสื่อมคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบการใช้งานกับหลอดเสื่อมคุณภาพ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบความทนทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบความทนทาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบความทนทาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบความบิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบความบิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบความบิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนของเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานฉนวนในภาวะความชื้น และความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานฉนวนในภาวะความชื้น และความทนแรงดันไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานฉนวนในภาวะความชื้น และความทนแรงดันไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนและไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเร็วของการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเร็วของการทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเร็วของการทำงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวเก็บประจุสำหรับป้องกันการแทรกสอดคลื่นวิทยุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวเก็บประจุสำหรับป้องกันการแทรกสอดคลื่นวิทยุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวเก็บประจุสำหรับป้องกันการแทรกสอดคลื่นวิทยุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เวลาต่อวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลาต่อวงจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เวลาต่อวงจร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าพัลส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top