มอก.1040-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การครูดกร่อนที่ลูกสูบและแหวนที่อัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อน้ำมันเครื่อง 200 ต่อ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ความสะอาดของเครื่องยนต์ : คะแนนรวมข้อดีทั้งหมดของลูกสูบ,คะแนนการไม่ติดขัดของแหวนวงบน,คะแนนการไม่ติดขัดของแหวนวงล่าง,คะแนนความสะอาดของลูกสูบ,การกีดขวางที่ช่องระบายไอเสีย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ความหนืดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียล,ดัชนีความหนืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนืดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียล,ดัชนีความหนืด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค่าดัชนีควันขาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จุดวาบไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จุดวาบไฟ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จุดวาบไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จุดไหลเท กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จุดไหลเท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จุดไหลเท บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้าซัลเฟต กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เถ้าซัลเฟต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โลหะ : แคลเซียม หรือ แมกเนเซียม หรือสังกะสี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top