มอก.1025-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หัวนมยางดูดเล่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาด : หัวนมยาง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาด : แป้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : แป้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาด : ห่วงหรือปุ่มจับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : เต้ายึดห่วง (เฉพาะชนิดห่วงยึดกับเต้ายึดห่วง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : ห่วงหรือปุ่มจับ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาด : เต้ายึดห่วง (เฉพาะชนิดห่วงยึดกับเต้ายึดห่วง) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านแรงฉีก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทานต่อการกระแทกของกล่องเขย่าให้เสียง(เฉพาะกรณีที่หัวนมมีกล่องเขย่าให้เสียง) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทานต่อการกัด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทานต่อการตกกระทบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทานต่อการเจาะ(เฉพาะประเภทหัวนมยางทำจากยางธรรมชาติ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงกด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี กรมวิชาการเกษตร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม กรมวิชาการเกษตร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณแคดเมียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว กรมวิชาการเกษตร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม กรมวิชาการเกษตร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : พลวง,สารหนู,แบเรียม,แคดเมียม, โครเมียม,ตะกั่ว,ปรอท,ซีลีเนียม,สังกะสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ปริมาณไนโทรซามีนรวม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top