กระทรวงการคลัง

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 2. โทรศัพท์ : 02 241 5600-10
 3. เว็บไซต์ : http://www.excise.go.th
 4. ออกใบรับรอง : 3 รายการ
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น (มอก.2088-2544)
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบียร์ (มอก.2090-2544)
           มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ (มอก.2089-2544)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top