บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง      จ.ปทุมธานี       12120

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2564-8041 ต่อ 413 Fax : 02-5648042

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน, ประกาศวิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2551 : ไมโครเวฟ
ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพพลังงาน
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน, ประกาศวิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตาอบไมโครเวฟประสิทธิภาพสูง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2551 : ไมโครเวฟ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top