กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 88/7 หมู่ที่ 4 ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2951-0000 ต่อ 99956 Fax : 0-2951-1027

เว็บไซต์

  1. http://www3.dmsc.moph.go.th/

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top