สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน: เลขที่ 975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8 ถ.สุขุมวิท กม.37 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0 2709 4860-8 Fax : 0 2324 0917-8

เว็บไซต์

  1. http://www.thaieei.com

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตั้งแต่ 400-600 วัตต์
ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพพลังงาน
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง พศ. 2552 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตั้งแต่ 400-600 วัตต์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top