สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0 2323 1672-80 Fax : 0 2323 9165

เว็บไซต์

  1. http://www.tistr.or.th/tistr/

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
การบรรจุ
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
การใช้งาน
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
ความคงสภาพ
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
ความทนทานต่อการต้ม
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
ลักษณะทั่วไป
ทดสอบได้
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top