สถาบันยานยนต์

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม.34 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2324-0710 Fax : 0-2324-0720

เว็บไซต์

  1. http://www.thaiauto.or.th/

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ความไม่ได้ฉาก
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ลักษณะทั่วไป
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ส่วนประกอบทางเคมี
ทดสอบได้
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top