บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 29 ซอยพระรามที่ 3 ซ.59 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2294-6287 Fax : 0-2294-6286

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ. 2553 : กระจก
ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพ
ทดสอบได้ และ รับรอง 17025
ประกาศกระทรวงพลังงาน การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ. 2553 : กระจก
Top