บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2286-4120-3 ต่อ 111 Fax : 0-2287-5106

เว็บไซต์

  1. http://www.omicbangkok.com

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ขนาดเมล็ดต้องเหลือค้างอยู่บนตะแกรงโลหะ รูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.71 มม.
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
ความชื้น
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : วัตถุอื่น
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วชนิดอื่น
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดถั่วเขียวอื่น
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดลีบ
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดเสีย
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่อง : เมล็ดแตก
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
เมล็ดบกพร่องรวม
ทดสอบได้
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top