รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองตาม มอก. 17025

อ้างอิงจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ลำดับ ชื่อ ใบรับรอง
1 กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง 16C050/0293
2 กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรม 15C068/0227
3 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 14C096/0154
4 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 15C079/0238
5 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 13C026/0026
6 บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสจำกัด 15C067/0226
7 บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัด 15C066/0225
8 บริษัท ควอลิตี้ รีบอร์น จำกัด 17C014/0361
9 บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด 16C037/0280
10 บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด 15C026/0185
11 บริษัท ซัคเซสเกทเวย์ จำกัด 16C013/0256
12 บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด 17C001/0348
13 บริษัท ซายน์เทค จำกัด 15C084/0243
14 บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด 15C063/0222
15 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 16C068/0311
16 บริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัด 14C000/0000
17 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด 16C008/0251
18 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด 16C049/0292
19 บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัด 15C076/0235
20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 16C082/0325
21 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด 15C054/0213
22 บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด 13C044/0044
23 บริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จำกัด 16C092/0335
24 บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด 16C016/0259
25 บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 16C077/0320
26 บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จำกัด 14C005/0063
27 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15C015/0174
28 บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 14C086/0144
29 บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด 15C049/0208
30 บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จำกัด 16C031/0274
31 บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัด 14C038/0096
32 บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16C036/0279
33 บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด 15C048/0207
34 บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด 15C037/0196
35 บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด 16C075/0318
36 บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด 15C082/0241
37 บริษัท ร็อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด 12074/ส 069
38 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 16C039/0282
39 บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด 13C015/0015
40 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด 16C053/0296
41 บริษัท สยาม เจเนอรัล อินสตรูเมนท์ จำกัด 16C023/0266
42 บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 14C085/0143
43 บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด 16C083/0326
44 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 14C095/0153
45 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15C003/0162
46 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 14C048/0106
47 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 15C036/0195
48 บริษัท ออโตเมชั่น จำกัด 16C064/0307
49 บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัด 16C055/0298
50 บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 14C062/0120
51 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 16C047/0290
52 บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 15C0043/0202
53 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด 15C007/0166
54 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 16C021/0264
55 บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัด 14C024/0082
56 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 16C003/0246
57 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. 13C033/0033
58 บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทท์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัด 16C042/0285
59 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 16C010/0253
60 บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัด 16C004/0247
61 บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด 16C025/0268
62 บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัด 15C019/0178
63 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 14C041/0099
64 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 16C052/0295
65 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 16C084/0327
66 บริษัท เมกกะฟิล จำกัด 17C003/0350
67 บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด 16C065/0308
68 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด 15C073/0232
69 บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15C028/0187
70 บริษัท เอ.พี.พริซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 15C025/0184
71 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 13C027/0027
72 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 15C083/0242
73 บริษัท เอส เคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 15C070/0229
74 บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 16C014/0257
75 บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัด 15C052/0211
76 บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 14C091/0149
77 บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด 16C086/0329
78 บริษัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 15C056/0215
79 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 15C074/0233
80 บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด 17C008/C0355
81 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15C065/0224
82 บริษัท เอ็มโปเรี่ยม เซอร์วิส จำกัด 15C046/0205
83 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16C022/0265
84 บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จำกัด 14C097/0155
85 บริษัท แคลิเทค จำกัด 16C011/0254
86 บริษัท แคลิเบรเทค จำกัด 15C001/0160
87 บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด 15C020/0179
88 บริษัท แอนนาไลท์ติคอลส์ เทคโนโลยี จำกัด 17C013/0360
89 บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด 15C040/0199
90 บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัด 14C023/0081
91 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 16C081/0324
92 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด 16C087/0330
93 บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 15C017/0176.
94 บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด 15C058/0217
95 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 16C026/0269
96 บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 16C076/0319
97 บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จำกัด 15C031/0190
98 บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด 16C015/0258
99 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน). 16C030/0273
100 บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัด 16C044/0287
101 บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด 16C080/0323
102 บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด 16C085/0328
103 บริษัท ไบโอเซน จำกัด 16C089/0332
104 บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัด 13C040/0040
105 บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์โซลูชั่นส์ จำกัด 16C091/0334
106 บริษัท ไอ โนว์ แคล จำกัด. 16C028/0271.
107 บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 16C079/0322
108 บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัด 13C050/0050
109 ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 16C005/0248
110 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 16C029/0272
111 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 16C069/0312
112 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16C071/0314
113 ศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 16C018/0261
114 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15C077/0236
115 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 14C040/0098
116 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 15C075/0234
117 ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16C057/0300
118 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 16C070/0313
119 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 16C007/0250
120 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 16C078/0321
121 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน. 16C051/0294.
122 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 15C029/0188
123 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16C061/0304
124 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 16C032/0275
125 ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 14C100/0010
126 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) 16C027/0270
127 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 16C088/0331
128 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) 14C083/0141
129 ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16C072/0315
130 ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 16C060/0303
131 ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16C056/0299
132 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด 15C078/0237
133 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 14C078/0136
134 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด 12187/ส 058
135 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด 16C074/0317
136 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหาร 14C065/0123
137 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 14C066/0124
138 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 14C019/0077
139 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 16C001/0244
140 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด 16C066/0309
141 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายใน 15C006/0165
142 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี่ จำกัด 16C062/0305
143 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 16C048/0291
144 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 15C039/0198
145 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 15C064/0223
146 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 15C062/0221
147 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัด 16C041/0284
148 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัด 16C058/0301
149 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 14C101/0159
150 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัด 16C019/0262
151 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพา เมทโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด 14C075/0133
152 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัด 14C061/0119
153 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14C094/0152
154 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัด 14C099/0157
155 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด 15C008/0167
156 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัด 14C070/0128
157 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15C016/0175
158 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอส. คาลิเบรชั่น จำกัด 14C020/0078
159 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 14C080/0138
160 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด 15C022/0181
161 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด 16C073/0316
162 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด 14C021/0079
163 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 16C020/0263
164 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14C071/0129
165 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14C068/0126
166 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 15C013/0172
167 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15C002/0161
168 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14C004/0062
169 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องวัดรังสีอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 16C046/0289
170 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมือนแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14C029/0087
171 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 13C013/0013
172 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17C007/0354
173 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด 15C014/0173
174 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 14C031/0089
175 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 16C034/0277
176 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่ง 16C012/0255
177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรสเปคซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส 17C026/0373
178 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 14C053/0111

อ้างอิงจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

Top